Satsningar inom cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

Högskolan i Borås och Smart Textiles får stöd från Tillväxtverket för affärsutveckling inom bland annat mode och design med koppling till resurseffektivitet. Och Högskolan i Halmstad får två miljoner för forskning kring hållbar livsmedelsproduktion. Det händer massor inom resursforskning.
Mode_1200px.jpg

Högskolan i Borås och Smart Textiles har fått finansiellt stöd från Tillväxtverket för projektet Entrepreneur Creative Showcase 2 – Nordicbuzz. Projektet stödjer affärsutveckling inom mode, design, textil och inredning genom att lyfta fram cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Det kommer hållas mässor och workshops anknutna till ämnet under hela 2016, och det kommer även att innebära samarbeten med Norge och Danmark.

Högskolan i Halmstad har dessutom fått två miljoner kronor som medel för att bedriva forskning kring hållbar och resurseffektiv livsmedelsutveckling. Forskningen ska ske inom ramen för högskolans temaområde Grön Innovation, vars syfte bland annat är att uppmuntra utvecklingen av livsmedel och stimulera till skapandet av nya produkter och tjänster. Stödet kommer från Stiftelsen Lantbruksforskning. Syftet med projektet är att utveckla en hållbar livsmedelsproduktion med hög konkurrens i Sverige. Högskolan ska göra en analys av hållbara affärsmodeller som ska vara till hjälp för att bemöta samhällsutmaningen som Sverige står inför. Projektet kommer pågå i två år från och med början av 2016.

”Studien omfattar både enskilda lantbruksföretag och företagsnätverk. För att utveckla och stärka en hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion är det viktigt att ha kunskap om hur affärsmodeller skapas, utvecklas och förblir hållbara – ekonomiskt, ekologiskt såväl som socialt”, säger Pia Ulvenblad, projektledare och universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, i en artikel på Mynewsdesk.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42