Satsningar på innovation och företagande a och o för S-topp

Mer och bättre utbildning, fler bostäder och satsningar på infrastruktur är några hörnpelare för Socialdemokraterna. Det finns gott om idéer i Sverige. Fler av dem måste bli växande företag. Därför behövs en mer aktiv näringspolitik. Det menar Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S).

Konkurrensen på världsmarknaden blir allt tuffare. Länder i Asien satsar hårt på utbildning och de produkter som lämnar asiatiska fabriker har numera ofta högt kunskapsinnehåll.

– Det gör skola och utbildning allt mer viktiga, sa Magdalena Andersson när hon talade vid Näringslivsrådets frukostmöte.

Arbetslösheten är hög, ändå har företag svårt att hitta den kompetens som behövs. Också det är ett skäl att satsa på utbildning.

– Lärarna har en nyckelroll. De måste få bestämma i klassrummen. I länder där lärarjobbet har högre status är också skolresultaten bättre.

Också när det gäller den högre utbildningen vill Magdalena Andersson att fler än i dag ska få möjlighet att studera.

– Sett till andelen av befolkningen som har högskoleutbildning så ligger Sverige inte så bra till. Därför är det inte bra att regeringen vill minska antalet platser på universitet och högskolor.

Även mer hårda satsningar finns på Magdalena Anderssons dagordning. Bostadsbyggande är en.

– Det behövs bland annat betydligt fler studentlägenheter och små bostäder. Det måste vi satsa på.

Höghastighetståg, med europeisk standard, är inte heller främmande som investeringsobjekt för Socialdemokraterna.

Men ska resurserna räcka till dyra infrastruktursatsningar behövs mer än de fem miljarder kronor som en återställd restaurangmoms skulle ge.

– Innovationer och företagande är a och o. Näringspolitiken måste bli mer aktiv. Det finns gott om idéer i Sverige, men för få blir till växande företag.

Ett departementsövergripande innovationsråd, med statsministern som ordförande, är en möjlighet om valet i höst innebär regeringsskifte.

– Vi har skog, lifescience och grön teknik. Vi måste gemensamt komma fram till hur vi ska utveckla dessa tillgångar på bästa sätt.

Kanske kan en del av det ske med ökat stöd från statliga fonder till små och medelstora företag. Magdalena Andersson var i alla fall inte främmande för den möjligheten.