Scenarier för den framtida elanvändningen – underlagsstudie från Vägval el

Tisdag 15 december 2015

Den-framtida-elanvändningen-fram-till-2050-1200px.jpg

I denna underlagsstudie presenteras tre olika scenarier med såväl ökning som minskning av elanvändningen

Energieffektiviseringen är den enskilt viktigaste påverkansfaktorn för elanvändningen, och den antas i samtliga scenarier, successivt öka i omfattning jämfört med idag. Ytterligare fyra påverkansfaktorer, utöver effektiviseringen,har stor betydelse för utvecklingen: befolkningsökningen, den ekonomiska utvecklingen (BNP), strukturförändringar och teknikgenombrott.

 


Läs online  Ladda ner PDF