Scorecard.se 2009/2010

Idag är Sverige världsledande inom it – men missar vi att bygga för framtiden? Vår förmåga att använda it är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt. 

I Scorecard.se fokuserar vi på de fem viktigaste framgångsfaktorerna. Hur kan vi mäta och beskriva sambanden? Hur står sig Sverige internationellt? Och hur kan vi agera för att bli ännu bättre?


Läs online  Ladda ner PDF