Ny statlig fond ger innovativa företag växtkraft

Med tre miljarder i kassan kan ett nytt statligt ”fond-i-fond” bolag sätta fart på innovativa företag med potential för tillväxt. Det tror i alla fall Hans Rydstad, statlig utredare, som nyligen presenterade sitt förslag för regeringen.
Rydstad Hans  21.jpg

På bara tre månader har Hans Rydstad utformat en ny modell för hur den statliga företagsfinansieringen ska bli mer effektiv. Vid ett IVA-seminarium efter sommaren diskuterades utredarens förslag. 

I korthet innebär förslaget att ett nationellt ”fond-i-fond” bolag, Fondinvest AB, startas. Kapitalet, tre miljarder, ska komma från en sammanslagning av andra statliga företagsfinansiärer. Fondinvest ska investera genom privata fonder som placerar i bolag i tidiga utvecklingsfaser.

En mikrofond, för mindre investeringar i de allra tidigaste faserna i ett företags liv, hör också till utredarens förslag, liksom ett nytt garantiinstrument som gör bankerna mer benägna att bevilja företagslån.

Dessutom innehåller Hans Rydstads förslag ytterligare en fond för demonstrationsanläggningar. Den är tänkt att hjälpa till med finansieringen när helt ny teknik för första gången skalas upp till produktion.

– Min tanke har varit att skapa ett system med få, men tydliga principer och med en struktur som håller över tid, sa Hans Rydstad.

Fokus i utredningen har varit på företag med stor potential och hög innovationsgrad, men där samtidigt risken för investerare är hög.

– Fondens inriktning ska kunna variera över tid. I dag är läkemedel, medicinteknik och materialutveckling aktuella investeringsområden. Men vad behövs om tio år?

Om Hans Rydstads förslag genomförs kommer det statliga systemet för finansiering att bestå av Vinnova, Almi Invest, Fondinvest, med underfonder, och Norrlandsfonden.

IVAs vd Björn O Nilsson tycket det var gläjdande att  en fond-i-fond lösning som IVA föreslog 2010 nu återfinns i förslaget. Och Carl Bennet, ordförande i projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt som arrangerade seminariet, menade att utredningens förslag att statliga satsningar i fonderna förutsätter ett lika stora privata investeringar är  en mycket viktig grundprincip.

Professor Pontus Braunerhjelm ansåg att det finns positiva inslag i utredningens förslag, men att de samtidigt greppade för mycket. Utredningen gav, menade han, inget tydligt besked om målet var att skapa fler företag eller om det viktiga var att stimulera företag med potential att växa.

– Flödet av nya företag är redan acceptabelt. Problemet är att företag inte växer. Utredningen borde dessutom fokuserat mer på den så kallade ”Dödens dal”, sa han.

Men han, liksom andra kommentatorer, anser att förslaget om en särskild fond för demonstrationsanläggningar var utmärkt.

(För Hans Rydstads presentation vid seminariet - klicka här. Hela utredningen - klicka här).

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84