Svenskt Näringsliv: Seminarium om Sverige som kunskapsnation

Är Sveriges storhetstid över? Det är rubriken när Svenskt Näringsliv bjuder in till seminarium om Sveriges framtid som kunskapsnation. Medverkar gör Jakob Wallenberg, Helene Hellmark Knutsson, Annie Lööf och Caroline af Ugglas.
Hellmark-Knutsson-Helene-2.jpg

Under de senaste 10 åren har företagens forskning och utveckling (FoU) i Sverige stagnerat. Mätt som andel av BNP har investeringarna sjunkit med en procentenhet. Om forskningsintensiteten hade bibehållits på samma nivå som för tio år sedan skulle det nu ha satsas cirka 40 miljarder mer på privat FoU i Sverige på årsbasis.

Hur kan detta förklaras? För att svara på den frågan presenterar Svenskt Näringsliv en ny rapport om FoU-investeringar och forskarjobb i Sverige. 

Tid: Tisdag 21 april kl. 13:00-15:00
Plats: Norra Latin, Stockholm

Anmälan stängd