Silicon Valley – från fruktodlingar till innovationsnav

En fortsatt stark välfärd förutsätter att Sverige är ett attraktivt land att leva, verka och växa i. Attraktionskraft för hållbar tillväxt ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att attrahera kompetens, investeringar och företagsetableringar till Sverige. Det finns anledning att titta på vad andra länder och regioner gjort för att stärka sin internationella attraktionskraft.
silicon-valley.jpg

Silicon Valley är idag världens främsta nav för innovation och nytänkande. Men det har inte alltid varit så. Vi har pratat med William H. Draper III, en av de allra första privata investerarna i Silicon Valley (och en av de första investerarna i Skype). När han påbörjade sin yrkeskarriär som riskkapitalist i Silicon Valley på 1950-talet var det en sömnig ort full av fruktodlingar.

William lyfter fram tre avgörande faktorer för den framgångsrika utvecklingen i regionen:

  • En kultur som tillåter misslyckande.
  • En vilja att samarbeta mellan akademi och näringsliv, där man aktivt fångar upp och kommersialiserar de nya idéerna som skapas inom akademin.
  • Det statliga investeringsprogrammet SBIC, som matchar privata investeringar i små start-up bolag. För varje investerad dollar lånar staten ut mellan två till tre.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84