Sju nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in sju nya ledamöter, däribland teknikkonsultbolaget Swecos vd Tomas Carlsson, Mälardalens högskolas rektor Karin Röding samt Byggindustriernas vd Ola Månsson.

– IVAs stora styrka ligger i att sammanföra personer i ledar- och expertroller inom såväl akademi som näringsliv och branschorganisationer, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. I och med de senaste invalen bekräftas detta ytterligare.

Följande nya inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst den 1 juni:

Tomas Carlsson, född 1965, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Tomas Carlsson tog civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad på Chalmers 1991 och fick därefter anställning på NCC, där han sedan bland annat arbetade som regionchef för Västsverige och som chef för NCC Roads i Polen, Baltikum och Sankt Petersburg och avslutningsvis som vd för NCC Construction Sweden. Han har också varit styrelseledamot och ordförande i Sveriges Byggindustrier och ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse. Tomas Carlsson tog 2005 en MBA vid Columbia University i New York samt vid London Business School. Sedan 2013 är han vd och koncernchef i Sweco.

Ola Månsson, född 1957, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Månsson har en bred bakgrund från bygg- och fastighetsbranschen genom en rad ledande befattningar på bland annat Skanska, Hifab och NVS Installation AB. Idag är han vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, med sektoransvar inom Svenskt Näringsliv. Ola Månsson är även ordförande i Galaxen Bygg AB och i Stockholms Byggnadsförening. Bland hans förtroendeuppdrag under åren märks ordförandeskap för KTH Byggenskap och ledamotskap i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, Svensk Byggtjänst, VVS Företagen, IQ Samhällsbyggnad och Boverkets Insynsråd. Ola Månsson är sedan år 1998 stiftare i Fria Byggakademien.

Karin Röding, född 1955, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Utbildning och forskning. Hon är sedan 2011 rektor för Mälardalens högskola. Röding är utbildad tandläkare vid Karolinska Institutet (KI), där hon senare också var studierektor och avdelningschef. 1993 tog hon en masterexamen i statskunskap vid Lunds universitet och 2005 disputerade hon för medicine doktorsexamen vid KI. Röding var departementsråd 1999-2006 på Utbildningsdepartementet. Hon har varit universitetsdirektör vid Uppsala universitet och KI. Röding är styrelseledamot i Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet i Trondheim, Arbetsgivarverket, Vinnova och Sveriges universitets- och högskoleförbund. Hon är också vice ordförande i Universitets- och högskolerådet.

Sergei Glavatskih, född 1966, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Maskinteknik. Sergei Glavatskih doktorerade i kryoteknik vid Moscow State Technical University. Han blev sedan teknologie doktor i Maskinelement vid Luleå tekniska universitet år 2000, docent 2003 och sedermera professor i Maskinelement. Han är vidare Visiting Professor vid både Gent University i Belgien och University of Central Lancashire i Storbritannien. I Luleå ansvarade han 2008-2011 för forskarutbildningen i tribologi i Sverige. År 2006 bildade han ett forskningskonsortium med alla vattenkraftsföretag i Sverige. Sergei Glavatskih är författare och medförfattare i ett stort antal vetenskapliga artiklar. Han är aktivt engagerad i produkter för effektivare energianvändning.

Göran Roos, född 1957, väljs in som internationell ledamot i IVA. Roos är verksam som industriell och vetenskaplig expert och rådgivare till Näringsdepartementen i delstaterna South Australia, Victoria och Tasmanien i Australien. Roos har haft uppdrag i över 50 olika länder. Han har totalt sju akademiska engagemang, bland annat som professor vid University of Adelaide, Australien, samt vid andra lärosäten i Australien, Singapore och Storbritannien. Roos har deltagit som författare i över 47 böcker och bokkapitel och publicerat över 102 artiklar till konferenser och i journaler. Roos är också ledamot av Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE).

Uday Kumar, född 1956, väljs in som ledamot i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Kumar blev 1979 Bachelor of Technology vid Institute of Technology vid Banaras Hindu University i Indien. Han arbetade sedan inom indisk gruvindustri och påbörjade därefter forskarutbildning vid nuvarande Luleå tekniska universitet. Han blev teknologie doktor 1990 och docent 1995. 1997 blev han professor i drift- och underhållsteknik vid Högskolan i Stavanger, Norge, och 2001 professor och ämnesföreträdare i drift- och underhållsteknik vid LTU. Han är även ledare för Järnvägstekniskt centrum, JVTC, och CMIS (Centre for Maintenance and Industrial Services). Han fick Nordeas vetenskapliga pris 2014.

Fredrik Höök, född 1966, väljs in i IVAs avdelning för Teknikens grunder och gränsområden. Höök har en grundutbildning i teknisk fysik från Chalmers 1992. Han doktorerade i fysik 1997, blev 2004 professor i nanovetenskap för biofysik i Lund och 2007 professor i fysik på Chalmers, där han idag leder avdelningen för biologisk fysik. Hööks forskning har fokuserat på ytbiofysik och utveckling av nya ytbaserade bioanalystekniker, särskilt medicinsk diagnostik och läkemedelsutveckling. Fredrik Höök har erhållit flertalet utmärkelser, och hans publikationer inom analytisk kemi är bland de mest citerade i världen. Höök bildade företaget Q-Sense AB, idag ett framgångsrikt företag inom bioanalys. Han är även grundare av avknoppningsföretagen LayerLab AB och Gothenburg Sensor Devices AB.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42