Sju nya ledamöter invalda i IVA

Under den senaste akademisammankomsten valdes sju nya ledamöter in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Bland de invalda finns Ylva Fältholm, rektor vid högskolan i Gävle, Jan Secher, koncernchef för Perstorp och professor Charlotta Turner, Lunds universitet.

Torbjörn Holmström väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Torbjörn Holmström är senior advisor i forskning och utveckling på AB Volvo. Han har en lång karriär inom Volvokoncernen och har främst arbetat med forskning och utveckling. Under 15 år var han Volvokoncernens CTO och säkrade globalt Volvokoncernens tekniska position inom kommersiella fordon. Torbjörn Holmström är engagerad inom IVAs Näringslivsråd och IVA Väst, samt är vice ordförande i Chalmers där han utbildade sig till civilingenjör med inriktning maskinteknik.

– Att som ingenjör bli invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är ett erkännande för att man har bidragit till Sveriges utveckling och framgång. För detta känner jag stor stolthet. Jag ser fram emot att kunna bidra till IVAs verksamhet, säger Torbjörn Holmström.

Ylva Fältholm väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Hon är sedan hösten 2017 rektor vid Högskolan i Gävle. Ylva Fältholm har haft flera ledande akademiska befattningar vid Luleå tekniska universitet, bland annat som dekan vid fakulteten för Teknik och naturvetenskap. Som forskare har hon utvecklat ett nära samarbete med organisationer inom den offentliga sektorn och i näringslivet. Ylva Fältholm har en civilingenjörexamen från LTU med inriktning Industriell produktionsmiljö.

– Jag känner mig hedrad över att ha blivit invald och ser med glädje fram emot att ta del av IVAs viktiga arbete. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter som forskare och genom min nuvarande roll som rektor för Högskolan i Gävle. Frågor som rör utbildning, forskning och samverkan med näringslivet och det omgivande samhället är högskolans kärnområden och det är också perspektiv jag hoppas kunna ta med mig i arbetet inom IVA, säger Ylva Fältholm. 

Ödgärd Andersson väljs in i IVAs avdelning för Maskinteknik. Ödgärd Andersson är vice vd i Volvo Cars där hon leder företagets utvecklingsarbete för självkörande bilar, användargränssnitt och aktiva säkerhetssystem. Bakom sig har hon en lång karriär i Ericsson, bland annat som avdelningschef på bolagets kontor i Kalifornien. Ödgärd Andersson är civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers.

– Jag är mycket glad och entusiastisk inför uppdraget.  Människors förväntan på tekniska lösningar utgår i allt större utsträckning från deras erfarenheter från vitt skilda områden. Här har IVA en styrka i att knyta ihop kompetens från olika branscher och stimulera erfarenhetsutbyte som kommer till nytta för samhälle, näringslivet och enskilda människor, säger Ödgärd Andersson.

Ulrica Edlund väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Hon är sedan 2016 professor på Institutionen för fiber och polymerteknologi vid KTH. Ulrica Edlund har publicerat över 80 artiklar i vetenskapliga journaler och utsetts till ”Outstanding young European scientist forming the future European network”. Hon har deltagit i IVAs program Mentor4Research och erhöll år 2000 ett postdoc-stipendium till USA ur IVAs Hans Werthén-fond. Hon är civilingenjör i kemiteknik och avlade en doktorsexamen år 2000 på KTH.

– IVA en av Sveriges viktigaste aktörer i gränssnittet mellan akademi, industri och samhälle. Jag är otroligt hedrad över att få vara en del av detta och ser fram emot samverkan med en ständig utblick mot morgondagens utmaningar.

Jan Secher väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Jan Secher är vd och koncernchef på Perstorp och har haft flera uppdrag inom kemiindustrin, både internationellt och i Sverige. Han därutöver haft en lång karriär i ABB och är styrelsemedlem i den europeiska kemibranschföreningen (CEFIC), dess svenska motsvarighet (IKEM) samt medicinteknikföretaget Elekta. Jan Secher är civilingenjör i Industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola.

– IVA har för mig alltid utgjort ett signum för högsta kvalitet ifråga om att driva frågor i gränslandet mellan teknik i en bred betraktelse, ekonomi och samhällsutveckling. Att bli utsedd som ledamot är en stor ära. Samtidigt ser jag med respekt och nyfikenhet fram emot att med min breda industriella och internationella erfarenhet kunna delta i och bidra till Akademiens fortsatta utveckling, säger Jan Secher.

Charlotta Turner väljs in i IVAs avdelning för Kemiteknik. Hon är professor i analytisk kemi vid Lunds universitet. Hennes forskning är särskilt relevant för nya miljömässigt hållbara processer för extraktion och analys av värdefulla ämnen ur restprodukter från livsmedels-, jordbruks-, och skogsindustrin. Hon disputerade i analytisk kemi vid Lunds universitet 2001.

– Jag känner mig hedrad att ha blivit invald i IVA, och jag hoppas att jag kan bidra med mitt engagemang för grön och hållbar kemi. Jag ser fram emot många intressanta diskussioner om hur vi kan lyfta intresset för kemi i allmänhet i Sverige, säger Charlotta Turner.

Zhenya Liu väljs in som utländsk ledamot. Han är ordförande i Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization och China Electricity Council. Zhenya Liu har mycket djup erfarenhet av teknisk innovation, konstruktion och ledningsfrågor. Han främjade genomslaget och den tekniska tillämpningen av överföringstekniken Ultra High Voltage (UHV). Zhenya Liu är också initiativtagare till Global Energy Interconnection (GEI). Han är dessutom författare till publikationerna China Power and Energy, Ultra High Voltage AC & DC Grid och Global Energy Interconnection.