Skatter och subventioner vid elproduktion – En specialstudie

I en studie från IVAs projekt Vägval el presenteras syfte och bakgrund med olika skatter och subventioner, kostnader fördelat på olika slags elproduktion och effekter av olika styrmedel.
elskatter-1200px.jpg

Vilka skatter och subventioner påverkar elproduktion idag? Och vilken sammanlagd effekt har skatter och subventioner på olika kraftslag?

Svaren hittar du i den här specialstudien – en översikt av åtta skatter och subventioner, inklusive fastighetsskatt, effektskatt, elcertifikat och investeringsstöd.

Studien visar att den sammanlagda effekten varierar kraftigt mellan olika kraftslag. Förnybar elproduktion, i synnerhet småskalig solel, gynnas mest. För storskalig vattenkraft och kärnkraft innebär däremot dagens skatter och subventioner en ökad kostnad.

 


Läs online  Ladda ner PDF

 

Arbetsdokument (PDF)