Skatter och subventioner vid elproduktion – En specialstudie

I en studie från IVAs projekt Vägval el presenteras syfte och bakgrund med olika skatter och subventioner, kostnader fördelat på olika slags elproduktion och effekter av olika styrmedel.
elskatter-1200px.jpg

Vilka skatter och subventioner påverkar elproduktion idag? Och vilken sammanlagd effekt har skatter och subventioner på olika kraftslag?

Svaren hittar du i den här specialstudien – en översikt av åtta skatter och subventioner, inklusive fastighetsskatt, effektskatt, elcertifikat och investeringsstöd.

Studien visar att den sammanlagda effekten varierar kraftigt mellan olika kraftslag. Förnybar elproduktion, i synnerhet småskalig solel, gynnas mest. För storskalig vattenkraft och kärnkraft innebär däremot dagens skatter och subventioner en ökad kostnad.

 


Läs online  Ladda ner PDF

 

Arbetsdokument (PDF)

Kontaktinformation

Jan Nordling
Projektledare
Telefon 08-791 29 74