SKF påverkar kunderna i sitt miljöinitiativ

Kullagertillverkaren SKF har genom sin miljöstrategi SKF BeyondZero satt upp två samtidiga mål: minska den negativa miljöpåverkan från den egna verksamheten, leverantörer och transporter, samt öka den positiva påverkan genom produkter och lösningar med betydande miljöfördelar för kunderna.
Kullager_1200px.jpg

Genom detta lyckades företaget mellan 2006 och 2012 minska de totala energibehoven i sina tillverkningsprocesser med 14 procent, samtidigt som affärsverksamheten växte med över 20 procent. Under samma period minskade SKF sina växthusgasutsläpp, särskilt koldioxid, med 16 procent.

För att sedan kvantifiera, driva och kommunicera hållbarhet även externt har företaget utvecklat en "BeyondZero-portfölj", genom vilken SKF erbjuder produkter, tjänster och lösningar som ska ge miljömässiga fördelar hos sina kunder. Som exempel kan nämnas lagerrenovering (remanufacturing) som är både kostnads- och resurseffektivt. Enligt ett åtagande till Världsnaturfonden WWFs initiativ Climate Savers kommer SKF också att fyrfaldiga försäljningen av BeyondZero-produkter till 10 miljarder kronor per år till 2016.

I återvinningsledet kunde SKF 2013 återvinna metallskrot till 100 procent, papper och kartong till 98 procent, spillolja till 91 procent och slipmull till 80 procent.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42