Skogen sitter med trumf på energimarknaden

Skog är en energiråvara av hög klass. Det är inget nytt. Men nu vill allt fler branscher få del av det gröna guldet.

IVAs projekt Innovation i skogsnäringen arrangerade ett välbesökt seminarium i Almedalen. I detta var skogens roll på energimarknaden i fokus.

– Projektet har bland annat som mål att hitta nya värdeskapande värdekedjor inom skogsnäringen, sa Mats Johnson, projektledare IVA.

Mer unika produkter med högre vinstmarginal är en väg till målet. För att skapa de bästa förutsättningarna för detta, ansåg Mats Johnson, bland annat att stora demonstrationsanläggningar är ett måste.

sedan länge är skoglig råvara stort för svenska energibolag. Vattenfall är ett exempel.

– Att utnyttja biobränsle är viktigt för oss. Vi är beroende av skogsindustrin, sa Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef.

Det är förstås inte timmer som eldas i Vattenfalls anläggningar. Magnus Hall ansåg att hållbarhet innebär att återanvända sedan återvinna och först därefter är det dags att elda.

– Torkade rester från rivna hus är ett bra bränsle. Det använder vi mycket av. När det gäller avfall som råvara köper vi det som är billigast. På sikt hoppas jag att vi kan använda grot. Att det ska bli möjligt är delvis vårt eget ansvar.

Preem använder tallolja, en restprodukte från massabruk för att göra sin miljödiesel.

– För fem år sedan kände inte drivmedelsindustrin och skogsindustrin varandra. Massa- och skogsindustrin ser inte värdekedjorna på samma sätt som vi, sa Sören Eriksson, Preem.

Nästa steg för Preem är att använda lignin som råvara för nästa dieselversion.

– Samma teknik som med tallolja kan användas. Det kommer att gynna både oss och massaindustrin.

Också Fortum hör till de skogsberoende energibolagen. Bolagets kraftvärmeanläggning i Värtan i Stockholm är, enligt Anders Egelrud Fortum, världsunik.

– Anläggningen ligger i en storstad, men ingen ser några högar med bränsle. Allt är under jord, sa Anders Egelrud.

Biobränsle från skogen, grenar och toppar (grot) skapar dock logistiska utmaningar. Järnväg och båt är de enda hållbara alternativen.

Att använda lignin som råvara för drivmedel är en utmaning. Det menade Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södra Cell.

– Mycket kan man göra av skog. Även fortsatt tillverkning av hushållspapper. Vem vill avstå från det?

Jan Wintzell, Sveaskog, påpekade att skogsindustrierna är mycket kapitalintensiva. Och att ompositionering gjort att det han kallade pappersdöden har undvikits.

– Vi måste integrera det vi har med det nya, samtidigt som vi inom branschen breddar vårt synsätt, sa Jan Wintzell.

 

Bilder: Mats Johnson, projektledare IVA, Magnus Hall, koncernchef Vattenfall, Sören Eriksson, Preem, Anders Egelrud, Fortum, Jan Wintzell, Sveaskog, Gunilla Saltin, Södra Cell.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31