Skolforskningsinstitut – en idé från IVA

Den tredje december 2013 meddelade regeringen att ett skolforskningsinstitut ska inrättas, ett förslag som IVA drev redan i mars 2012 på Göteborgspostens debattsida.

Så här skrev man:

”Det samhällsområde som de senaste åren varit det enskilt kanske mest omdebatterade – skolan – förses inte löpande med någon specifik forskning som sedan omsätts i praktiken i Sverige i dag. Detta är anmärkningsvärt. IVA-projektet Agenda för forskning föreslår därför att en ny skolforskningsorganisation sätts upp snarast.”

Mer om Agenda för forskning


Läs artikeln