Skotsk fond satsar cirkulärt

Skottland har också hakat på cirkulär ekonomi. Den delvis självstyrande delen av Storbritannien har bland annat satt upp en ny fond som ska ge bidrag till små och medelstora företag som vill satsa på cirkulära affärsmodeller.
Scottish_flag_1200px.jpg

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har sedan ett tag tillbaka knutit en finansiell referensgrupp till projektarbetet. Inom ramen för mötena mellan referensgruppen och övriga projektet diskuteras bland annat potentiellt användbara finansieringsformer för att få nya idéer och aktiviteter inom cirkulär ekonomi att ta fart.

Ett intressant exempel på sådana finansieringsmodeller kan vara Skottlands offensiva satsning på cirkulär ekonomi, där man bland annat sjösätter en investeringsfond om £18 miljoner som ska ge bidrag (grants) till lovande små och medelstora företag som bidrar till att skapa en mer cirkulär ekonomi. Företag och organisationer inom alla affärsområden i Skottland är välkomna.

Fonden ska bidra till Skottlands ekonomiska strategi, som den skotska regeringen publicerade mars 2015, liksom den skotska regeringens "Smart Specialisation Strategy", "A Manufacturing Future for Scotland – a programme for Government commitment" och "Making Things Last", Skottlands strategi för cirkulär ekonomi.