Skövde nästa anhalt för Prins Daniels Fellowship

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker idag Skövde för att prata entreprenörskap med ungdomar från Gymnasium Skövde och Högskolan i Skövde. Med sig har Prinsen superentreprenörerna och inspiratörerna Filip Tysander, grundare av Daniel Wellington, Lisa Lindström, grundare av Doberman och Kristina Lindhe, grundare av Lexington. Tillsammans hoppas de kunna få fler unga att vilja och våga starta eget.
IMG_9165-2-1200px.jpg

Prinsen och entreprenörerna kommer att besöka eleverna på Gymnasium Skövde under förmiddagen. Programmet startar med en aulaföreläsning och därefter får några elever tid att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna.

Projektdelegationen fortsätter sedan till Högskolan i Skövde för ytterligare ett samtal inför publik samt rundabordsdiskussion med studenter.

Varje år besöker Prins Daniels Fellowship mellan sex och tio orter i Sverige, och sedan projektestarten har 27 orter och 53 gymnasier och högskolor fått besök. Drygt 10 000 elever och studenter har fått inspiration via föreläsningar och närmare 1 600 av dessa har fått diskutera egna företagsidéer med erfarna inspiratörer från projektets nätverk. Med det här projektet når vi många och har möjlighet att påverka, säger projektledare Johan Weigelt.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet, som lanserades i januari 2013, har som vision att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet stöds av Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Ingvar Kamprad. Besöken på gymnasieskolor arrangeras med hjälp av Ung Företagsamhet.

Kontaktinformation

Jenny Nordlöw
Projektledare
Telefon 070 - 252 96 76