Slutrapport från projektet Innovation i skogsnäringen

Projektet Innovation i skogsnäringen har drivits sedan 2015 med målet att utforma konkreta förslag på hur svensk skogsrelaterad industri kan utvecklas för att spela en central roll i framtidens biobaserade ekonomi.
201803-IVA-Innovation-i-skogsnäringen-Slutrapport-B-omslagsbild-1200px.jpg

I slutrapporten sammanfattas rekommendationerna från projektets tre delrapporter inom områden såsom värdeskapande och innovationsdrivande ledarskap, skapandet av en svensk agenda för ökad andel biomassa i ekonomin, forskningsekosystem för nya material beserad på skogen samt ökat träbyggande, bioeneri och biodrivmedel. För att skogen ska kunna spela en nyckelroll i omställningen till en bioekonomi krävs insatser från skogsnäringen själva samt politiken och akademin. Gemensamma satsningar och långsiktighet i beslut blir då nyckeln för en grönare framtid.

 

Läs online Ladda ner

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31