Slutsatser om framtidens elanvändning på seminarium

Under vintern och våren kommer de fem arbetsgrupperna i Vägval el med sina slutsatser. Först ut är arbetsgruppen för elanvändning. I nästa vecka presenterar de sin delrapport om framtidens elanvändning.
Den-framtida-elanvändningen-fram-till-2050-1200px.jpg

I rapporten presenteras en prognos för elanvändningen till 2030 respektive 2050, för de tre sektorerna industri, bostäder och transport.

– Vi lämnar ingen entydig siffra. Däremot anger vi ett rimligt spann med högsta och lägsta förväntade elanvändning, så att man politiskt ska kunna jobba vidare och planera framtidens elsystem, säger Maria Sunér Fleming, ordförande i arbetsgruppen för elanvändning.

– Vi diskuterar också hur effektbehovet och kundernas efterfrågeflexibilitet kan se ut i framtiden. 

Rapporten analyserar hur ett antal faktorer påverkar framtida elanvändning – både uppåt och nedåt. Det gäller bland annat utvecklingen för elintensiv industri i Sverige, konsekvenserna av framtida klimatåtgärder och betydelsen av att en allt större andel elkunder också förmodas bli elproducenter. 

– En faktor vi på förhand inte trodde skulle påverka elanvändningen så mycket är befolkningsutvecklingen. Men hög befolkningstillväxt och ökad migration slår ganska kraftigt på resultatet och drar upp elanvändningen i alla sektorer, säger Maria Sunér Fleming. 

Mer detaljer ur rapporten presenteras vid seminariet på IVA 12 januari. Slutsatserna kommenteras av ett antal företrädare för industrin och bostadsbolag samt av politiker från Energikommissionen.

Anmälan till seminariet gör du här.