Analysera befintlig data och använd känd teknik

Svårare än så behöver det inte vara att stärka sin position på marknaden och erbjuda kunderna mervärde. Det var några av slutsatserna vid de två företagsforum som IVAs Smart Industri genomförde i Växjö och Ljungby under ett par dagar i november. Drygt 25 personer från företag och näringslivsorganisationer definierade och diskuterade utmaningar kring digitalisering och lyssnade till problemlösningar.

Via våra tusentals uppkopplade lastmaskiner runt om i världen kan vi både serva våra kunder snabbare och bättre och få input för att utveckla våra produkter, säger Johan Hellström, Kalmar Industries.

Gustaf Möller, Vd Kryast, redovisar sina förslag till verksamheter som kan förbättras med digitalisering.

Anton Karlsson, global produktchef för tvättmaskiner, förklarar hur appar ökar kundvärdet på Electrolux produkter.

Maja Karlberg, verksamhetsansvarig vid Gotech, visar en komplett och fungerande modell av en produktionslina som används i utbildningssyfte.

För flera av företagen var det nyfikenhet kring hur all den data företagen har tillgång till skulle kunna nyttiggjöras, som lockade. Som Johan Hellström, Digital Business Developer från Kalmar Industries uttryckte det vid seminariet hos Epic vid Linnéuniversitetet i Växjö:

- Vi har krav på oss att kunna addera kundvärde. Genom att studera den data som ”våra” tusentals lastmaskiner runt i världen fortlöpande sänder till vår databas, får vi status om hur varje enskild maskin mår och om något börjar bli slitet men även om hur maskinen rör sig och används.

- Genom att sortera och studera informationsinflödet kan vi stödja våra kunder bättre. Till exempel spelar inte längre avstånd så stor roll eftersom vi i förväg kan se vad som behövs och leverera både produkt och expertkompetens om så behövs.

En annan faktor för att framgångsrikt förbättra både för det egna företaget och för dess kunder, lyfte Adam Airosto, Vd för Emballator Plast i Växjö.

- För vår del har det hela tiden varit viktigt att involvera medarbetarna i förändringsarbetet så att alla är med på resan, vet vart vi ska och vilken roll man har, även om en del detaljer kvarstår med att definiera, förankra och utbilda för den kommande produktionsmetodiken, säger han.

Vid Ljungbyträffen ett par dagar senare, på Electrolux Professional medverkade bland andra Patrik Svensson, Vd för Fanhultstvätten i Älmhult. Företaget fick ett hedersomnämnande i IVAs företagstävling Smart Industri 2019 för att ha arbetat målmedvetet i 40 år för att bli ett smart tvätteri och kan idag med hjälp av digitalisering hålla koll på alla plagg som man hanterar.

- Man kan inte slå sig till ro, säger Patrik Svensson. Vi konkurrerar med 200 andra tvätterier och måste därför hela tiden vara på tå och tidigt försöka se vilka behov kunderna har och vilka möjligheter det innebär för oss. Men det handlar även om att våga och veta vad man behöver göra och hur högt man kan sikta, säger han.

Företaget började sin digitaliseringsresa redan 1982 och hade det inte varit för att man var försiktig och först frågade sig vilka steg man skulle börja med hade det kunnat gå fel.

- Vi valde till exempel att inte köpa in oss på något stort CRM-system som inte var framtaget för en så traditionell bransch som tvätterier, säger Patrik Svensson. Istället valde vi en väg som var anpassad till vår värld. Kanske tog det litet längre tid, och blev initialt måhända litet dyrare, men vi fick vad vi ville ha och vad som passade oss. Och slapp betala både för sådant vi inte behövde och sannolikt även för diverse anpassningar som hade krävts, säger Patrik som berättar att man nu är inne på sin fjärde generation av digitalisering.

- Fanhultstvätten är ett relativt litet företag med en omsättning på närmare 20 miljoner kronor, men vi investerar fortlöpande ungefär 5 procent av omsättningen i digitaliseringsarbetet och har som mål att i princip all manuell administration ska kunna tas bort. Det finns kostnader som vi inte kan komma undan, främst för vattenförbrukning och kemikalier, och därför är det viktigt att hitta och ta tillvara på andra besparingsmöjligheter.

Vid sidan av presentationer genomfördes under forumen ett par mindre workshops där företagen både fick undersöka egna vardagliga utmaningar och hur de skulle kunna lösas. I flera fall hittades i varje fall ingångar till lösningar vid sittande bord, nästan alltid med hjälp av befintlig digital teknik.

Att värdföretagen, Epic i Växjö och Electrolux i Ljungby, bjöd på intressanta rundvandringar i sin dagliga verksamhet, gjorde forumen än mer uppskattade av deltagarna.