Smart industri på Automation Summit

Den 4 oktober hålls den årliga konferensen Automation Summit i Göteborg. IVA-projektet Smart industri är samarbetspartner kring heldagskonferensen där bland andra Eva Lindström, statssekreterare i Näringsdepartementet och Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östlig medverkar.
automation-summit-1200px.jpg

- Konferensens tema ”För Sveriges industriella digitalisering” stämmer bra överens med vårt projekt. Därför var det naturligt att engagera oss både i planering och genomförande. Själv är jag en av moderatorerna under dagen, säger Johan Carlstedt, projektledare för Smart industri.

Under dagen kommer deltagarna att kunna lyssna till en rad exempel från företag som arbetat med digitaliseringen. Annika Steiber, känd bland annat för sin bok om Google, medverkar också. Och i det avslutande passet, där Ulf Troedsson, Siemens Nordenchef och en av initiativtagarna till IVA projektet är en av paneldeltagarna.

-  Senare i höst ska vi dela ut det första priset i tävlingen Smart industri till ett teknikföretag som på ett spännande och framgångsrikt sätt arbeta med digitaliseringen. Under 2017 kör vi sedan igång projektets regionala möten över  hela landet där erfarenhetsutbyte, inspiration och goda exempel kommer att vara genomgående inslag. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84