Smart industri på jakt efter digitaliseringspärlorna

Nu är nomineringarna till Smart industri-tävlingen 2017 i full gång. En av jurymedlemmarna är Monica Bellgran. Hon har sett svensk produktionsutveckling från alla tänkbara håll. Idag projektledare och sakkunnig vid Teknikföretagen, tidigare forskningsdirektör på LKAB. Snart tillträder hon Leif Östling professuren på KTH. Som jurymedlem i IVAs Smart industri-tävling försöker hon kombinera erfarenheterna från näringsliv och akademi på bästa sätt.

–      Det gäller att hitta företag som både sticker ut och som har tagit till sig digitaliseringen utifrån sina förutsättningar. Att hitta pärlorna bland små och medelstora företag som har gjort spännande digitaliseringslösningar med begränsade resurser, säger Monica Bellgran om arbetet i IVAs ”Smart industri”-prisjury.

Bellgran, idag projektledare vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, påpekar att de utvalda företagen inte behöver ägna sig åt någon ”rocket science”, men att de behöver ha förstått vad digitaliseringen verkligen handlar om.

–      Det kan handla om effektivisering av företagens egna processer eller den egna produktionen likaväl som om helt nya affärer.

Bellgran vill också hitta företag som kan fungera som goda exempel åt andra som kanske står i begrepp att digitalisera.

–      Det finns ju ingen verktygslåda eller färdigt facit när det gäller digitalisering, och det är därför man får jobba mycket med goda exempel, och dra nytta och lära sig av dem.

Lärdomarna från andra kan sedan omsättas i den egna verksamheten – idéer och inspiration är för det mesta gratis!

–      Ett exempel kan vara ”vad jag som enskilt företag kan göra med den data jag samlar in”. Då jag kan snegla på andra företag för att lära mig hur de gör – eller titta på en helt annan bransch, menar Bellgran.

Monica Bellgran vet vad hon pratar om. Hon har arbetat med industriell produktion i ”väldigt många år”, som hon själv säger, och i en rad olika roller. I den nuvarande rollen på Teknikföretagen arbetar hon bland annat med projektet KickStart, som Teknikföretagen driver tillsammans med IF Metall och RISE med finansiering från Tillväxtverket. Kickstart ska skapa ökat tänk kring digitalisering hos teknikföretag (se: kickstartdigi.se).

Tidigare har Bellgran bland annat varit forskningsdirektör på gruvbolaget LKAB och professor i produktionsutveckling vid Mälardalens högskola. Till hösten kliver hon in i rollen som Leif Östling-professor i industriell produktionsledning vid KTHs Södertäljecampus.

–      Som forskare har jag varit med i olika forskningsprojekt och mött många företag genom åren, och inom industrin har jag jobbat operativt och sett hur produktionen fungerar inifrån och ut, berättar Monica Bellgran.

Kunskaper kring företagens villkor har gett Bellgran insikter om utmaningarna för företag av olika storlekar och hur bolagen kan samspela positivt sinsemellan. Ett område med potential är till exempel att omsätta utvecklingsarbetet mellan kund och leverantör på hemmafronten till att bli en internationell konkurrensfördel för de mindre företagen i nästa steg.

–      Vi har exempelvis en jättemöjlighet när mindre bolag är leverantörer till stora OEMer [”Original Equipment Manufacturers”]. Kundernas tuffa krav på de mindre företagen ger samtidigt dessa en möjlighet att kunna utvecklas och bli konkurrenskraftiga leverantörer på exportmarknaden.

Med digitalisering som förtecken har de mindre företagen på samma sätt möjlighet att hänga med sina kunders ökande grad av digitalisering, sammanfattar slutligen Monica Bellgran.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49