Smart industri-pristagare på studieresa i Tyskland

I februari vann Lundqvist Trävaru företagstävlingen Smart industri. Fanhultstvätten fick ett hedersomnämnande. Nu är de i full färd med att hämta ut sitt pris – en studieresa med en rad företagsbesök runt Stuttgart den 14-16 maj.

Resan inleddes med ett besök på ARENA2036 ett spännande exempel på samverkan mellan aktörer i bilbranschen, universitet och forskningsinstitut.

I februari vann Lundqvist Trävaru företagstävlingen Smart industri. Fanhultstvätten fick ett hedersomnämnande. Nu är de i full färd med att hämta ut sitt pris – en studieresa med en rad företagsbesök runt Stuttgart.

Under de tre dagarna besöker deltagarna en rad företag och organisationer som är en del av den tyska satsningen ”Industrie 4.0”. På snickeriet Schips har den nya ägargenerationen anpassat den gamla affärsmodellen till de nya krav och möjligheter digitaliseringen ger. Företaget producerar idag skräddarsydda möbler till varuhuspriser, tack vare en 3-d-konfigurator som är integrerad i produktionen.

Bland de andra företag som besöks märks biltillverkarna Daimler, med Mercedes Benz som ett av varumärkena. Där får deltagarna tillfälle att diskutera biljättens nya affärsmodeller för framtiden.. Tacton - världsledande mjukvaruleverantör för produktkonfiguration besöks också. Bland deras kunder finns just Daimler och de stora pumptillverkarna Wilo.

I delegationen ingick deltagare från: Lundqvist Trävaru AB, NPB Education AB, AB Fanhultstvätten, Drömtrappor AB, Hello Future AB,  Automation Region,  Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket),  IVA,  German-Swedish Chamber of Commerce.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49