Smarta energisystem

Energisystemet står inför stora utmaningar. Ökad andel förnybar energi, sol och vind, höjer kraven ytterligare på nätens överföringskapacitet och energisystemets förmåga att lagra energi. 

Egenproducerad el är en del av lösningen, men kräver flexibla elnät och utvecklade energisystem. Dagens energisystem är bara delvis anpassade för denna marknadsutveckling.

Det som krävs är smarta energisystem, men vad innebär det i praktiken? Vilken inverkan kommer de att ha på utvecklingen av ett mer hållbart energisystem och hur kan de hjälpa utvecklingen av förnybara energikällor? Vad krävs för att få ett energieffektivt samhälle?


Läs online  Ladda ner PDF