Talkamatic-hjärna kan göra Google Assistent och Alexa smartare

Med hjälp av professor Staffan Larssons ledande forskning om hur den mellanmänskliga dialogen fungerar blir artificiella dialoger mer naturliga. Kan det ge oss bättre relationer med vår smarta bil eller andra maskiner som vi behöver kommunicera med i framtiden?
andreaskronabeskuren.jpg

Den här högaktuella forskningen från Göteborgs universitet presenterades på R2B Summit i mars tillsammans med 66 forskningsprojekt som valts ut till IVAs 100-lista 2019. Listan samlar forskning med potential för näringslivet som har bäring på digitalisering. Se hela iVAs 100-lista här.

Talkamatics dialoghanteringssystem, TDM, är designat likt en spelplan där varje drag stöttar användaren på väg mot ett mål som att beställa mat eller sänka temperaturen. Multimodalitet gör systemet applicerbart på talade och skrivna språk men dialogen fungerar också utan språk. Dialogen kan ske exempelvis ske genom grafiska gränssnitt, gester, blinkade lampor eller någon annan funktion i en IoT enhet.

TDM ger automatiskt stöd för en mängd funktioner som vi människor använder oss av i vårt naturliga språk, som att bekräfta den andra samtalsparten, byta samtalsämne, eller att ge mer, eller annan, information än den som efterfrågades. 

– En spännande funktion som företaget just nu arbetar med är så kallade förhandlingsdialoger som går långt bortom ett enkelt ja- eller nej-svar, säger Andreas Krona på Talkamtic och tar ett exempel:

–Om man beställer en resa kan det billigare flyget med mellanlandning locka mer än direktflyg, men innan man bokar vill man första ha svar på några frågor: Går det att få rabatt på hyrbilen om man tar det billigare flyget? Är det billiga hotellrummet ledigt om man väljer direktflyget? Först när man har all information är man beredd att boka. Den här typen av villkorsstyrd dialog kan alltså automatiseras med hjälp av vårt system.

Det finns en stor användningspotential för naturliga dialoger på användarens villkor i alla typer av smarta produkter och tjänster som interagerar med människor.

Nu arbetar utvecklingsteamet för högtryck för att skapa ett gränssnitt som underlättar för tredjepartsutvecklare att dra nytta av forskningen och erfarenheterna kring dialogutvecklingen som Talkamatic har byggt in i sina verktyg. 

 Projektet har fått stöd av PTS innovationstävling Konverserande gränssnitt för alla. Målet är att ge fler utvecklare möjlighet att skapa väl fungerande konverserande gränssnitt som ökar tillgängligheten för användarna.