Småskalig elproduktion gynnas av subventioner

En ny specialstudie från Vägval el presenterar de olika ekonomiska styrmedel som påverkar elproduktion.

Erica Edfeldt, Sweco

Niclas Damsgaard, Sweco och medlem av Vägval el

– Vi har i första hand tagit fram ett faktaunderlag, I viss mån diskuteras även effekter av styrmedlen, säger Niclas Damsgaard, konsult vid Sweco och medlem av Vägval el, och den som tillsammans med kollegan Erica Edfeldt står bakom studien.

Författarna har sammanställt ekonomiska styrmedel på elmarknaden i två huvudkategorier: skatter och avgifter samt subventioner och undantag. Bland skatter och avgifter finns exempelvis fastighetsskatten, effektskatt på kärnkraft och utsläppsrätter medan undantag från konsumtionsskatt, investeringsstöd och elcertifikat är exempel på det senare.  

Studien analyserar även styrmedlens totala påverkan på varje kraftproduktionsslag – uttryckt som öre per kilowattimme.

– Då blir det tydligt vilka produktionsslag som får stora subventioner och vilka som betalar mycket till statskassan. Exempelvis gynnas småskalig elproduktion högre än förnybar kraft generellt, säger Erica Edfeldt.

Slutsatserna presenteras vid ett frukostseminarium på IVA 21 oktober. Medverkar gör bland andra Runar Brännlund, professor vid Umeå universitet och ordförande i Vägval els arbetsgrupp Samhällsekonomi och elmarknad, Håkan Feuk från E.ON samt Anna Holmberg vid branschorganisationen SKGS.

Mer information och anmälan sker här.