SMFs i Västerås om möjligheter och utmaningar kring digitalisering

Den 12 oktober 2017 deltog IVAs projekt Smart industri vid Automation Summit i Västerås. Under dagen tillfrågades publiken som bestod av flera små- och medelstora företag (SMFs) om möjligheterna och utmaningarna kring digitalisering.
201711-IVA-Smartindustri-Västerås-1200px.jpg

Bland annat framkom det att många ansåg att svenska företag ligger ganska bra till med digitalisering även om en hel del tyckte att vi hamnar lite på efterkälken. Fokus på digitaliseringen idag ansåg de flesta ligga på automatisering samt mer effektiva interna processer och flöden. 

Se hela under sökningen här 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84