VD-ORD: Snabba insatser i en tid av osäkerhet

Vi lever i en osäker tid med en pandemi som drabbat oss hårt. När många är rädda och osäkra är det viktigare än någonsin att vi skapar trygghet genom att bara sprida vetenskapligt baserad information och råd. Många uttalar sig, men alla är inte seriösa. Falska nyheter och alternativa sanningar cirkulerar även i kristider och budskap deklareras med stor pondus, trots att vetenskaplig evidens och erfarenhet saknas.  
tuula_ledamotsfoaje

Källkritik är extra viktigt just nu. Människor söker hopp och tröst och det är lätt att falla offer för felaktiga råd. Forskare är till sin natur försiktiga med att slå fast sanningar, innan evidens finns.  Vetenskapliga data samlas genom systematiskt arbete och kontroller under lång tid. Nu har vi drabbats av ett tidigare okänt virus och måste bygga båten, samtidigt som vi seglar.  

Forskare över hela världen arbetar med stor kraft för att förstå och bekämpa epidemin. I Sverige har SciLifeLab snabbt byggt upp styrkor, med hjälp av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och lyckats styra om sin verksamhet för att bistå sjukvården med provtagning av Covid-19. Forskare på KTH utvecklar en effektiv metod för att testa om individer haft sjukdomen. På Karolinska institutet sker satsningar på att öka kunskapen om diagnostik och om möjliga behandlingar.

Matematikprofessorn Tom Britton på Stockholms universitet arbetar med modeller för att räkna ut hur snabbt Coronaviruset sprids, vilket underlättar planering av åtgärder. Det här är förstås bara några exempel på insatser som forskare i Sverige gör. 

Snabba utbildningsinsatser har kommit på plats på flera lärosäten. Lunds universitet snabbutbildar exempelvis sjuksköterskor i avancerad omvårdnad och permitterad kabinpersonal från SAS skolas om till vårdpersonal. Företag ställer om sin produktion för att tillverka handsprit och personlig skyddsutrustning, och bilindustrin i olika länder har börjat tillverka respiratorer. Samhället visar en oerhörd kapacitet för snabb omställning. 

En konsekvens av epidemin är att vår digitala kompetens ökar. IVA investerade i den senaste digitala mötestekniken inför vårt 100-års jubileum förra året. Vi kan nu hjälpa andra organisationer att genomföra möten digitalt. Vår egen verksamhet har ställt om och slutseminariet för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” blev ett webbinarium. Nästan 200 personer deltog på distans och bara ett dussin personer var på plats i Wallenbergsalen, med stort avstånd mellan varandra. Vi behöver och vill träffas på riktigt, men vi har teknik som kan bidra till att minska onödigt resande i Corona-tider. 

Vi gläds åt att utbildningsdepartementet fortsätter arbetet med nästa forsknings- och innovationsproposition som ska presenteras i höst. En stark politisk kunskapsvision är nödvändig för att stärka Sveriges konkurrenskraft efter epidemin.  IVA jobbar nu i ”coronaläge” och förbereder aktiviteter som ska bidra till en återhämtning av samhällsekonomin när epidemin lättar.