Snabba jobbresultat genom praktikprogram för nyanlända

På fem månader kan praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), föra ut nyanlända akademiker i arbete. Detta har annars beräknats ta fem till tio år. Nu redovisas några av de viktigaste förklaringarna till varför initiativet med 150 arbetsgivare över hela landet har lyckats.
Ahmed_Kaddoura_-_foto_Camilla_Svensk-1200px.jpg

Idag tar det fem till tio år för en nyanländ akademiker att få jobb i Sverige (enligt Svenskt Näringslivs rapport ”Utbildningsfällan”). Men praktikprogrammet Jobbsprånget, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har på kort tid vuxit fram som en mycket snabbare metod för att föra ut denna grupp på arbetsmarknaden.

–  Vi talar om fem månader istället. En förberedande process, därefter fyra månaders praktik och sedan i många fall anställning, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget.

En nyckel till programmets goda resultat är att det förenklar för arbetsgivare att ta emot nyanlända akademiker. Samtidigt matchar Jobbsprånget arbetsgivarnas behov med kompetensen och erfarenheten hos nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Över 150 arbetsgivare deltar redan på 45 orter. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjlighet att fylla kompetensgap med individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Praktiken sker på engelska.

–  Det är en chans att visa vad man går för. Under praktiken har jag fått möjlighet att lära mig kulturen, språket och hur det fungerar på en svensk arbetsplats, säger Ahmed Kaddoura, tidigare Jobbsprångspraktikant som nu fått tillsvidareanställning hos sin praktikarbetsgivare, revisions- och rådgivningsföretaget EY.

Hittills har cirka 200 nyanlända akademiker gått programmet, varav 89 personer påbörjat sin praktik under tidigare programterminer. Praktiken anpassas efter de nyanländas erfarenhet och akademiska nivå.

–  Praktik fungerar! Och som ett positivt resultat av praktiken visar vår interna undersökning att sju av tio gick vidare till arbete efter sin praktik, berättar Alexandra Ridderstad.

Modellen har lyfts av såväl stat som näringsliv. Jobbsprånget tilldelades vid höstbudgeten i år 55 miljoner kronor från regeringen, och har även fått betydande medel från Wallenbergstiftelserna.

– I Sverige lägger vi ofta ihop alla nyanlända i en grupp. Men det vi ser är att nyanlända akademiker ligger nära arbetsmarknaden. Därför behöver vi inte krångla till det – denna grupp behöver bara snabbt komma ut till arbetsgivarna. Det är Jobbsprångets filosofi, säger Alexandra Ridderstad.

Läs mer om Jobbsprånget på   www.jobbspranget.se

Fotograf: Camilla Svensk