Socialt engagemang viktigt för fastighetsbolagen

De kommersiella fastighetsbolagen Castellum och Vasakronan har tilldelats priser för hållbarhetsinsatser i sina fastigheter. Andra fastighetsbolag satsar på att optimera ytorna mellan fastigheterna – tillsammans med hyresgästerna.
shutterstock_129866033_1200px.jpg

Ombyggnad och renoveringar av fastigheter är viktiga åtgärder för att möta de samhällsutmaningar som bland annat klimatförändringar, förändrad demografi och ökad segregering medför. Samtidigt måste kostnaderna rymmas inom fastighetsbolagens ekonomiska ramar för att inte hyrorna ska höjas onödigt mycket.

Fastighetsbolaget Castellum har fått World Green Building Councils (WorldGBC) utmärkelse Business leadership in sustainability, som främjar och inspirerar till hållbart byggande. Henrik Saxborn, VD för Castellum, är mycket nöjd och säger att ”utmärkelsen sporrar hela koncernen att fortsätta vidare med utvecklingen av hållbarhetsarbete”.

WorldGBC har även nationella råd, där Sverige är med och delar ut Sweden Green Building Awards som ett annat svenskt fastighetsbolag, Vasakronan, har fått. Vasakronan premieras för sitt initiativ att LEED- certifiera befintliga byggnader. I motiveringen beskrivs insatsen som en ”global prestation som demonstrerar svenskt ledarskap inom hållbarhet för resten av världen”. Ledia Youakhanis, projektledare för Vasakronans arbete att certifiera beståndet enligt LEED, är stolt och hoppas på en vidare utveckling.

Castellum och Vasakronan är mer inriktade på kommersiella fastigheter, men när det kommer till bostäder uppger Madeleine Nobs, affärsutvecklare för hållbara affärer på NCC, för Fastighetstidningen att det egentligen är ”viktigare att göra ytorna mellan husen och området kring entréerna mer trygga och trivsamma än att satsa för mycket på lägenheterna”. Vidare fastslår Nobs att segregationen har blivit mycket värre och att det är viktigt att de boende har råd att bo kvar efter en renovering.

Även arkitekter lägger stor vikt på att göra bostadsområden inkluderande, gröna och dynamiska, och arkitekten Rahel Lerdell Belatchew menar att arkitekter skulle kunna bidra till så mycket mer än idag och att ”samhället vinner på att inkludera arkitekter mer”.

Såväl Castellum och Vasakronan som Nobs anser dock att socialt engagemang och involvering av hyresgästerna är viktigt. Fastighetsägare behöver i allmänhet ”bli modigare i sin kommunikation med hyresgästerna inför en stundande renovering”, anser Fredrik Olsson, VD för företaget Rotpartner som menar att fastighetsägare då ”lyckas bättre med att driva igenom sina projekt på ett bra sätt”. ”Men det är minst lika viktigt att vara tydlig med att förklara att hyresgästerna inte alltid får sin vilja igenom och motivera varför”, konstaterar Olsson.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42