Sommaravslutning med mediepris och nya inval

Regnet gav vika lagom till dess IVAs sommaravslutning för 2015 skulle ta sin början. Vid sammankomsten den 1 juni valdes sju nya ledamöter in, och journalisten Anders Bolling tilldelades IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken [länk till pressmeddelande] vid ett seminarium om nya medievillkor.

Vid vårens sista Akademisammankomst valdes sju nya ledamöter in: Tomas Carlsson, vd Sweco; Ola Månsson, vd Byggindustrierna; Karin Röding, rektor för Mälardalens högskola, Sergei Glavatskih, professor i Maskinelement vid KTH; och Göran Roos, industriell och vetenskaplig expert och rådgivare vid Näringsdepartementet i delstaten South Australia, Australien. Nedre raden från vänster: Uday Kumar, professor i drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet; och Fredrik Höök, professor i fysik vid Chalmers. 

Efteråt delades IVAs nya pris för vetenskaplighet inom journalistiken ut. Priset kallas också Hans Bergström-priset [länk till info om priset], efter den donation som IVA-ledamoten Hans Bergström gett för att instifta priset. Den första pristagaren någonsin blev Anders Bolling, journalist vid Dagens Nyheter som bland annat skrivit "Framstegsbloggen" [länk] vid tidningen, med syfte att lyfta fram okända positiva nyheter som motvikt till de vanligen negativa eller larmande medieinslagen.

När Hans Bergström intervjuade Bolling på scenen om medias arbetssätt kritiserade Anders Bolling det traditionella tillvägagångssättet:

- Vi "diskonterar" elände, och skriver om det redan innan det hänt. Det är mycket "risk för en kris" och liknande rubriker, menade Bolling.

Vid samma tillfälle föreläste också Jonas Ohlsson, disputerad civilekonom id Göteborgs universitet och undersökningsledare vid SOM-institutet. Ohlsson pekade bland annat på hur sociala medier övertagit "gammalmedias" roll som viktigaste nyhetsförmedling hos unga vuxna (16-29 år), medan traditionella medier fortfarande är viktiga bland äldre. Även förändringar i annons- respektive prenumerationsintäkter hos de största kvälls- respektive morgontidningarna belystes av Ohlsson.

Därefter ledde IVAs vd Björn O. Nilsson en paneldiskussion med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski och Sveriges Radios vd Cilla Benkö om hur det gick att fortfarande arbeta med kvalitetsjournalistik trots dagens tuffa ekonomiska situation och svikande läsekretsar.

- Vi har satt tre journalister på att jobba i flera månader med att granska nyanlända invandrares arbetssituation i Sverige, svarade Peter Wolodarski. Så vi satsar absolut på kvalitetsjournalistik - annars skulle vi inte överleva.

Cilla Benkö menade att Sveriges Radio numera är Sveriges enda helt rikstäckande media, med ett stort antal lokalredaktioner och sändningar på flera språk.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken delas ut en gång varje år, och såväl ledamöter som allmänheten kan nominera lämpliga pristagare.