Sorterad plast, återvunnen plast, miljövänlig plast

IVA har genom projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi varit djupt engagerat i frågan om plastens roll i samhället. Alltmer plast sorteras och återvinns numera - även om mycket ytterligare behöver göras.
Plastic_straws_1200px.jpg

Delprojektet för Plast inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi vill se ökade möjligheter för kemisk plaståtervinning i Sverige, vilket kommer att diskuteras närmare i delprojektets branschrapport som lanseras runt årsskiftet.

Allt fler satsningar på plaståtervinning dyker för övrigt upp runtom i Europa för närvarande. Tidigare i somras invigde till exempel Svensk Plaståtervinning en rekordstor svensk anläggning för plastsortering i Motala, som kan ta emot 100 000 ton material om året. Anläggningen kostade 265 miljoner kronor att bygga och är finansierad av branschen, det vill säga de företag som omfattas av producentansvaret för plastförpackningar.

Nere i Bulgarien invigdes också nyligen Europas modernaste anläggning för plaståtervinning, av företaget Integra Plastic AD. Medan Motalaanläggningen endast sorterar kommer den bulgariska anläggningen att också återvinna materialet till nya plastpellets. Kvaliteten på det återvunna, rapporterar Packnews.se, är i princip likvärdig med ny plastråvara. Kostnaden för anläggningen uppskattas till 40 miljoner euro.

Medan mycket händer på återvinningsområdet undersöker man på Chalmers om det går att framställa miljövänlig plast, med hjälp av oljealstrande jäst som ska kunna efterlikna en plastpolymer.

– Potentiellt är det större än allt jag gjort, för det är ett globalt problem med plastskräpet, säger forskningsledaren Thomas Andlid, docent i Livsmedelsvetenskap på Chalmers i Expressen.