SP leder avfallsforskning värd 1,2 miljarder

Sveriges största satsning på resurs- och avfallsforskning, RE:Source, ska nu sättas upp under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 100 miljoner kronor per år kommer att avsättas i tolv år, vilket leder till en bruttosumma på ansenliga 1,2 miljarder kronor.
Soptipp_1200px.jpg

Utöver SP deltar Swerea, Chalmers Industriteknik, Luleå tekniska universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet i arbetsgruppen som leder programmet. Genom RE:Source ska "ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering" öka, skriver man i ett pressmeddelande. Målet är att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till år 2030.

RE:Source är ett av fem nya strategiska innovationsprogram, som finansieras gemensamt av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Även Borås Tidning skriver om projektet.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42