SP leder avfallsforskning värd 1,2 miljarder

Sveriges största satsning på resurs- och avfallsforskning, RE:Source, ska nu sättas upp under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 100 miljoner kronor per år kommer att avsättas i tolv år, vilket leder till en bruttosumma på ansenliga 1,2 miljarder kronor.
Soptipp_1200px.jpg

Utöver SP deltar Swerea, Chalmers Industriteknik, Luleå tekniska universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet i arbetsgruppen som leder programmet. Genom RE:Source ska "ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering" öka, skriver man i ett pressmeddelande. Målet är att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till år 2030.

RE:Source är ett av fem nya strategiska innovationsprogram, som finansieras gemensamt av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Även Borås Tidning skriver om projektet.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon 070 766 89 97