Spännande utmaningar inom förpackningsbranschen

I och med EU-kommissionens nya förslag att 75 procent av allt förpackningsmaterial ska återvinnas år 2030 kommer förpackningsbranschen att behöva stimulera forskning och innovation. I Finland testas redan biofiberbaserade påsar med plastliknande egenskaper.
Paper_bags_1200px.jpg

Tre fjärdedelar av allt förpackningsavfall ska återvinnas år 2030, vill EU-kommissionen när de presenterar sina nya målförslag i det nya cirkulär ekonomi-paketet. Det är en spännande utmaning för flera av medlemsländerna, även om Sverige redan idag återvinner cirka 50 procents förpackningsavfall. I och med Sveriges framskjutna position på återvinningsområdet kan många svenska företag använda sig av förslaget i sina affärsmodeller:
"Det är naturligtvis viktigt hur EU i stort tar sig an den här frågan. Det är också en grundval som även skapar nya affärsmöjligheter för svenska företag som kan leverera tjänster och produkter som passar in i den här nya och högambitiösa avfallshanteringen i många länder", sade till exempel Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, i en artikel i tidningen PackMarknaden nyligen.

Samtidigt är förslaget lägre än det tidigare lagda förslaget om 80 procents återvinning och förberedelse till återanvändning till 2030 som lades fram i EU-kommissionens tidigare förslag. I det tidigare paketet lades också materialspecifika förslag fram om exempelvis 90 procents återvinning av pappers- och kartongavfall till år 2025.

Till detta är bland andra EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) kritisk:
"I parlamentet ville vi se mål på minst 70 procent för kommunalt avfall och 80 procent för förpackningsavfall till senast 2030. Kommissionens nya förslag ligger på 65 procent på kommunal återanvändning av avfall och 75 procent på förpackningsavfall", säger Guteland i en intervju i tidningen MiljöRapporten.

Redan pågår emellertid åtskilliga initiativ och företagssatsningar för att minska förpackningsanvändningen. I vårt östra grannland Finland har exempelvis företaget Paptic lanserat en påse i ett nytt fiberbaserat material med plastliknande egenskaper. Deras träbaserade och återvinningsbara "plastpåsar" kommer att ersätta traditionella bärkassar bland annat hos klädföretaget Seppälä och kosmetikkedjan Body Shop i Finland.

Marknadspotentialen är enorm: totalt 100 miljarder plastpåsar används varje år enbart i Europa, vilket sägs ge en marknadsmöjlighet på nästan tre miljarder euro.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42