SSAB optimerar skrothantering genom Merox

Ståltillverkaren SSAB deltar också i IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller. Genom dotterbolaget Merox arbetar de med att optimera sin biprodukts-, skrot- och avfallshantering.
Steel_Mill_1200px.jpg

Stora resurseffektiviseringsvinster finns inom ståltillverkning. Genom Merox bearbetar SSAB sitt avfallsmaterial så att det på nytt kan användas som råvaror i de metallurgiska processerna inom koncernen, men även säljas som produkter på en extern marknad. I sista hand, när ytterligare återanvändning eller vidareutnyttjande inte längre går, ser Merox till att restmaterialet omhändertas på ett korrekt sätt.

Även forskning och utveckling ingår i Merox uppdrag, liksom tjänster som ska komplettera SSABs kärnaffär.

Den projektgrupp inom Resurseffektiva affärsmodeller som SSAB ingår i, Insatsvaror, strävar efter att få ned resursåtgången inom bland annat stål-, gruv-, skogs- och kemibranscherna. Arbetsgruppsordförande är Leif Brodén och delprojektledare är Peter Stigson, IVL.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42