Stamceller kan mer än lindra och bromsa

Forskning om och med stamceller kan skapa botande behandlingar för en rad allvarliga sjukdomar. Det anser Jonas Frisén, stamcellsforskare i världsklass.
Frisen-Jonas-2.jpg

– En unik förmåga hos stamceller är att de kan ge upphov till botande terapier. Andra typer av behandlingar kan lindra eller bromsa utvecklingen av allvarliga sjukdomar, sa Jonas Frisén, professor på Karolinska Institutets institution för cell och molekylärbiologi, när han talade vid ett frukostmöte på IVA.

Forskning pågår för att utveckla stamcellsterapier för sjukdomar som Parkinsons, diabetes och cancer. I kliniska studier prövas för närvarande stamceller som läkemedel för hjärtsjukdom och ryggmärgsskador.

– Cancer är en stamcellssjukdom. En cancertumör fungerar som ett stamcellssystem där en bråkdel av cellerna står för cellproduktionen.

Vissa allvarliga åkommor kan redan botas med hjälp av stamceller. Leukemi är ett exempel och sedan länge används stamcellsteknik vid hudtransplantationer.

Forskning med embryonala stamceller har varit en omstridd företeelse, främst i USA. Men den japanske, Nobelprissbelönte, stamcellsforskaren Shinya Yamanka visade att mogna celler hos vuxna personer kan omprogrammeras till stamceller.

– Fyra gener räcker för att omvandla en vuxen cell till en stamcell.

Det är, påpekade Jonas Frisén, en stor fördel att kunna använda celler från vuxna personer.

– Man slipper kontroversen med embryon och man kan använda patientens egna celler, vilket leder till att problemen med avstötning vid transplantationer minskar. Dessutom kan man i detalj studera patienter med olika sjukdomar, sa Jonas Frisén.


Se seminariet här