Marcus Wallenberg är ständigt nyfiken på framtiden

Marcus Wallenberg, preses för IVA, brinner för innovation och entreprenörskap. Att vi kan fortsätta att bygga nya företag bidrar till välfärden och framgångssagan Sverige.

Foto: Erik Cronberg

– Ska vi vara innovativa måste vi satsa på teknik. Vår ingenjörsbas blir alltmer viktig för landet och vi kan konstatera att vi har för få ingenjörer i Sverige. Vi måste fortsätta att satsa på ingenjörsutbildningar, säger han.

Marcus Wallenberg tog vid årsskiftet över klubban i akademien efter Carl-Henric Svanberg. Under knappt ett halvår har han som preses hunnit med två stora delegationsresor. Den första utflykten var en entreprenörsresa till Kalifornien tillsammans med ett femtiotal mentorer, adepter och inspiratörer i Prins Daniels Fellowship. Ett nätverk han är mycket engagerad i sedan ett antal år. Marcus Wallenbergs kontakter och nätverk var ovärderliga för besöken på start-up företag i Silicon Valley och storföretag som Boeing i Seattle.

– Entreprenörer är extremt upptagna människor. De gör allt själva och ska bygga ett företag. Får man med sig några entreprenörer på en sådan här resa gäller det att de får ut något av besöken. Något som kan bidra till det de försöker åstadkomma hemma. Du lär känna en grupp människor som du reser med, förstår vilka fantastiska bidrag de ger till sina företag och landet. En sådan här resa ger mig kraft, inspiration och energi, säger Marcus Wallenberg.

Den andra resan, i mitten på maj, gick till Frankrike och Tyskland. En delegationsresa som skjutits på framtiden flera gånger de senaste åren på grund av pandemin. Det fanns ett stort tryck och intresse att komma ut på en ny RTM, Royal Technology Mission. Den så kallade kungaresan är en IVA- tradition sedan 1984. Paris och Berlin var årets destinationer för den veckolånga resan och det övergripande temat var att studera energi och digitalisering i de båda länderna.

– Jag är väldigt glad att resan blev av. Det är EU:s två mest betydelsefulla länder som gjort helt olika vägval när det gäller energifrågan. Frankrike är starkt inom kärnkraft och kommer fortsätta att bygga ut den framöver. Tyskland kommer inte gå vidare med kärnkraft, men ser behovet av omställning till grön energi och då blir det sol, vind och vätgas.

Delegationen, som bestod av ett fyrtiotal personer från näringsliv, myndigheter och akademi, fick bland annat se den stora utbygganden av tunnelbanan i Paris, olympiastaden som byggs för OS 2024, Renaultfabriken i Flins och olika institut. I Berlin var det en rad initiativ inom hållbar stadsutveckling som presenterades, Siemens bygger om en hel stadsdel i Spandau, där bolaget en gång föddes. Tyska fordonsjätten Volkswagen fick också påhälsning av RTM-delegationen.

Marcus Wallenberg har tidigare deltagit i två resor. Men det här var första gången han tillsammans med kungen var reseledare för en RTM.

– Det är ganska intensiva dagar och det gäller att vara på tå hela tiden. Men allt är så välplanerat, varje steg, för alla som är involverade.

Vad ger resan dig?

– Dels att få perspektiv på vad som händer utanför vårt eget land. Dels att lära känna gruppen som är sammansatt av personer med relevanta bakgrunder och kunskaper. Det gör att det blir spänstiga diskussioner, ett givande och tagande under veckan, och en ökad förståelse för hur Sverige fungerar. Jag jobbar med hållbarhetsfrågor inom andra företag rätt mycket och det är högt upp på agendan. Vi känner nu alla att vi går igenom en process i näringslivet där det handlar om hållbarhet, digitalisering, innovation och entreprenörskap. Det ger goda förhoppningar och affärsmöjligheter som kan utveckla samhället när man ser de här möjligheterna.

Det är ju en Royal Technology Mission. Vad betyder kungens medverkan?

– Det finns ingen som bättre kan hjälpa oss att öppna dörrar och få träffa de här människorna i seniora befattningar. Han har ett personligt intresse, är nyfiken, engagerad och deltar i diskussionerna.

Marcus Wallenberg valdes in som ledamot 2001, belönades med Stor guldmedalj 2020 och är engagerad i IVA:s hjärtefrågor, framför allt innovation och entreprenörskap. Han var till exempel styrgruppsordförande för projektet ”Innovation för tillväxt” (2009–2011). Fokus för projektet var att ge inspel till den innovationsstrategi som Alliansregeringen presenterade 2012.

Varifrån kommer ditt engagemang?

– Om jag uttrycker mig lite slarvigt så är IVA definitionen av triple helix. Här möts företrädare för näringsliv, akademi och offentlig sektor över gränserna för att samarbeta om innovation. Jag har ett starkt intresse för den utvecklingen av Sverige. Akademien är en bra mötesplats för att åstadkomma den här sammankopplingen. Vi brukar säga att vi är en liten nation och därför har lätt att prata med varandra. Till viss del stämmer det. Men samtidigt måsta vi akta oss så att vi inte bygger stuprör.

Du ger tid till IVA. Vad får du tillbaka?

– Jag är nyfiken och akademien ger en väldigt viktig korsbefruktning för det jag sysslar med inom vår affärsverksamhet och våra stiftelser. Det handlar om hur man engagerar sig, ställer frågor och får dem besvarade här på IVA.

Har du satt upp några mål för vad du vill att akademien ska åstadkomma under din tid som preses?

– Det har tagits in stora summor pengar för att åstadkomma framsteg inom entreprenörskap, hållbar omställning, digitalisering och så vidare. Jag tycker det viktigaste för oss är att vi levererar. Att bidra på ett bra sätt i de här frågorna och dra vårt strå till stacken.

Vilka samhällsfrågor brinner du för?

– Det är framför allt innovation och entreprenörskap. Sverige har många framgångsrika företag som under lång tid byggt betydande marknadspositioner. Men för framtiden gäller det att entreprenörskapet verkligen utvecklas i landet.  Att vi kan fortsätta bygga nya företag, för det är företagen, speciellt de som exporterar, som framför allt bidrar till välfärden och framgångssagan för Sverige. Ska vi vara innovativa måste vi satsa på teknik. Vår ingenjörsbas blir alltmer viktig för landet och vi kan konstatera att vi har för få ingenjörer i Sverige. Vi måste fortsätta att satsa på ingenjörsutbildningar.  Den matematiska kunskap som eleverna tillgodogör sig på ingenjörsutbildningarna är av vikt då algoritmer alltmer styr industriella och andra processer i företagandet. Vi behöver även spetskompetens, och det kommer till stor del utifrån grundforskningen.

Familjen Wallenberg har en lång tradition av att finansiera svensk grundforskning och är landets största privata finansiär av forskning och utbildning. Nyligen annonserade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse den senaste strategiska satsningen: nästan tre miljarder kronor under tio år till forskning på hållbara material, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, förkortat WISE. Den största forskningssatsningen på naturvetenskap i svensk historia.

– Vi gör då och då rätt stora insatser på specifika projekt, som till exempel WASP och datadriven life science och så vidare. Sett i ett historiskt perspektiv så har det hjälpt att höja kunskapsbasen för Forskarsverige inom olika områden. Det hoppas jag också ska ske inom hållbara material. WISE ska ge en fundamental kunskapsnivå inom universitetsvärlden som forskarna kan bygga vidare på framöver. Här tror jag stiftelsen spelar en viktig roll som bidragsgivare inom grundforskning.

Hur tror du att IVA kan göra skillnad?

– Akademiens verksamhet är en plattform där viktiga funktioner i samhället kan mötas, diskutera och hitta möjligheter för framtiden. Jag är helt övertygad om att många personer som engagerar sig och bidrar till IVA gör det för att det är viktigt, kul och intressant.