Stark press på lokala tidningar

Dryga hundratalet personer hade bänkat sig i Wallenbergsalen för utdelningen av Hans Bergström-priset, och ett seminarium om villkoren för lokalmedia i Sverige.

Mottagare av IVA:s journalistpris, som delades ut för femte gången, var Åke Spross, medicinreporter på Upsala Nya Tidning. Under fyrtio år har han bevakat forskning och vetenskap, alltid med en lokal vinkel och i jakt på egna nyheter.

Den namnkunniga panelen leddes av moderator Helena Stålnert – och bestod av Hanna Stjärne, SVT-vd, Daniel Nordström, chefredaktör på Mittmedia, Tobias Lindberg, ansvarig för opinion på TU och Mikael Nestius, affärschef Mittmedia – beskrev en bransch satt under hård press av digitalisering och globala jättar. Ökadeläsarintäkter är framtiden.

Annonspengarna är halverade och en stor del av prenumeranterna har sagt upp sina abonnemang. Anledningen stavas digitalisering. Smarta betalväggar kan vända utvecklingen.

– Tidigare kom inemot 80 procent av dagspressens intäkter från annonser. Men nu är annonspengarna halverade. De har lämnat landet och hamnat hos stora företag, som Google och Facebook, sa Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom, vid ett seminarium om regiontidningarnas framtid.

Även prenumeranternas skara har minskat stadigt under åtskilliga år.

– Under åren 2006 och 2007 störtdök antalet betalda tidningsabonnemang. Det var då iPhone kom. Digitaliseringen har slagit hårt mot en tidigare stark dagspress.

Men, påpekade Jonas Ohlsson, för några år sedan började antalet prenumeranter åter att öka.

– När tidningarna införde betalväggar så vände utvecklingen. Även allt fler unga människor är villiga att betala för en digital tidningsprenumeration. Och landsortspressen är, vid en internationell jämförelse i framkant när det gäller att locka digitala prenumeranter.

Mediabranschen går också igenom andra förändringar. Ägandet blir allt mer koncentrerat till ett fåtal ägare. Och fler strukturaffärer är förmodligen att vänta. Det menade Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig på Tidningsutgivarna.

Hanna Stjärne är SVTs vd och tidigare chefredaktör för Upsala Nya Tidning. Hon trodde inte att den sista av dagspressens papperstidningar lämnar tryckpressen inom de närmsta fyra, fem åren.

– Nej, de kommer att finnas kvar betydligt längre. Den svenska tidningsbranschen är innovativ och ligger långt fram jämfört med andra länder, sa hon.

Däremot såg hon kostnader som tryck och distribution som stora utmaningar, för branschen, som redan lever med mycket små marginaler.

Att det under lång tid kommer att finnas dagstidningar på papper i landets centralorter. Det ansåg Mikael Nestius, journalist och affärschef för Mitt Medias 28 lokaltidningar.

– På landsbygden kan det bli problem bland annat om Postnord börjar dela ut post bara några dagar i veckan, sa han.

Det skulle försvåra situationen för de lokala tidningar som eventuellt planerar att minska antalet utgivningsdagar.

/Pär Rönnberg, IVA

Se hela seminariet här!

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42