Start-Up Chile lockar entreprenörer från hela världen

IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt ska bidra till att attrahera kompetens, investeringar och företagsetableringar till Sverige.
chile.jpg

Det finns idag flera goda exempel på länder och regioner som lyckats skapa en stark internationell attraktionskraft genom ett målinriktat arbete.

I Chile ansåg regeringen att entreprenörsanda hos medborgarna var för låg. 2010 lanserades därför det statliga initiativet Start-Up Chile som idag lockar entreprenörer från hela världen. Deltagarna får 35 000 USD för att utveckla sitt företag på plats i landet under 24 veckor och ska samtidigt bidra aktivt till att stärka entreprenörskulturen i Chile. 15% av de utländska entreprenörerna väljer att stanna kvar i Chile efter avslutat program.

Patricia Hansen, Social Impact Director på Start-Up Chile, menar att nyckeln till deras framgång är att man fokuserar starkt på att skapa en bra upplevelse för entreprenörerna, så att dessa blir värdefulla ambassadörer för programmet och får fler entreprenörer att vilja vara en del av deras globala community.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84