Statliga bolag och myndigheter satsar på praktikanter

Statens bolag och myndigheter kan göra stora insatser för att få in unga på arbetsmarknaden eller locka dem att studera.

Tillsammans med Swedavia arrangerade Tekniksprånget ett seminarium i Almedalen för att stöta och blöta frågan: Hur kan myndigheter och statliga bolag vara en del av lösningen på problemen med framtidens kompetensförsörjning. Fler ungdomar på jobbet blev ett svar. Praktik av olika slag och för olika grupper av unga har visat sig vara en väl fungerande metod. Och det finns fler initiativ och modeller än IVAs Tekniksprånget.

En praktikplats kan bli den första erfarenheten att notera på ett förhoppningsvis allt längre CV. Men det är inte bara de unga som har glädje av praktikperioden.

– Unga ger input till bolaget. De bidrar konkret till verksamheten. De är också framtidens resenärer, sa Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Landvetter Airport.

18 av 20 praktikanter från Tekniksprånget som praktiserat på flygplatsen har valt att studera vidare.

Försvaret behöver unga med skiftande bakgrund. Utlandsfödda unga är svåra att rekrytera, men i ett projekt fick 450 pröva på militärlivet.

– Alla blev inte militärer, men de flesta fick andra jobb eller började studera. Det är viktigt med praktikanter och några svårigheter att få med högsta ledningen var det inte, sa Per-Olof Stålensjö, personaldirektör på Försvarsmakten.

Genomgående var erfarenheterna av att öppna verksamheterna för praktikanter positiva hos alla bolag och myndigheter som deltog i seminariet. Alla ansåg att de själva hade god nytta av de ungas perspektiv och förmågor.

Ett avgörande villkor för att lyckas med praktikantverksamhet är kvalificerad handledning. Inom Försvaret är det, enligt Per-Olof Stålensjö, en eftertraktad uppgift för de anställda.

Vattenfall är ytterligare ett av de statliga bolag som tar emot många praktikanter och sommarjobbare från olika håll och med varierande bakgrund. Även på Vattenfall upplevs handledarskapet positivt.

– Handledarna växer som personer. Deras engagemang är nog det allra bästa med praktikantverksamheten, sa Tina Almqvist, Head of Employer Branding på Vattenfall.

Det finns med andra ord flera aspekter på praktikantverksamhet. Rekrytering, ungdomligt perspektiv kan skapa nytänkande i den egna organisationen och för handledarna blir det såväl personlig som yrkesmässig utveckling.