Dags att söka stipendier ur Hans Werthén Fonden

Måndag 16 januari 2017

hanswerthen2016-12-1200px.jpg

Till och med den 13 mars är ansökningsportalen öppen för dig som vill söka stipendium ur Hans Werthén Fonden. Syftet med stipendierna är att ge unga talanger möjlighet till ett års fördjupning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik utomlands.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad utländsk miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Stipendiaten ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet.

Information till dig som ska ansöka

Information om utbetalning och rapportering