Stipendier till unga talanger runt om i landet för studier utomlands

Nu tillkännages årets Hans Werthén-stipendier. Över 1,6 miljoner kronor delades ut till 16 unga akademiker vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, den 23 maj 2017. Stipendierna ger unga talanger möjlighet till upp till ett års fördjupning utomlands inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

– Det är med glädje vi ser vilka internationella ambitioner årets stipendiater har, säger Folke Hjalmers i Hans Werthén Fondens styrelse. Deras nya kontaktnät och studier kommer att bidra stort till utveckling inom samhälle och näringsliv.

Årets 16 stipendiater kommer att använda medlen för studier och forskning inom bland annat sotbildning, hållbarhet i textilindustrin och ingenjörslösningar för att rikta differentieringen inom stamceller. Stipendierna delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och riktar sig till såväl mastersstuderande som doktorander och disputerade forskare vid högskola och universitet eller inom näringslivet. Ämnesområdena naturvetenskap, teknik, ekonomi och juridik prioriteras.

Stipendiernas syfte är att ge unga akademiker möjlighet att utvecklas utomlands och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta i industrin, näringsliv eller universitetsvärlden i Sverige. Fonden instiftades 1990 för att hylla ingenjören Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens grundkapital bygger på dessa båda företags donationer till IVA, som utser stipendiaterna.

Antalet sökande i år var 49. Sedan fonden instiftades har 439 stipendier delats ut till ett värde av drygt 51 miljoner kronor.

– I snart trettio år har fonden till Hans Werthéns minne bidragit till att flera hundra unga akademiker fått möjlighet att vidareutbilda sig utomlands, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Stipendierna möjliggör på ett mycket värdefullt sätt för yngre akademiker att skaffa sig nya kunskaper och internationella erfarenheter till nytta för Sverige.

Hans Werthén-stipendiater 2017:

Payam Ghiaci, 35 år
Teknologie Doktorsexamen Chalmers tekniska högskola. Område: molekylär evolution i ett industriellt perspektiv. Stipendium för postdoktorala studier vid European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Germany.

Pouya H. Moud, 30 år
Doktorand KTH (disputerar i oktober 2017). Område: Förnybara energiprocesser för att konvertera biomassa  dock ej livsmedelrester  och avfall. Stipendium för postdoktorala studier vid Polytechnique Montréal, Montreal, Kanada.

Fredrik Nielsen, 36 år
Teknologie Doktorsexamen, Lunds universitet. Område: nya metoder för fraktionering av barrved baserat på mekanisk massaframställning. Stipendium för postdoktorala studier vid University of British Columbia, Vancouver, Kanada.

Fatemeh Saadatmand, 33 år
Doktorand, Göteborgs universitet (disputerar september 2017). Område: Evolutionär modell av digitala plattformer inom godstransport och försäkringsbolag. Stipendium för postdoktorala studier vid Cox School Southern Methodist University, Dallas, USA.

Gabriella Wulff, 34 år
Doktorand, Handelshögskolan i Göteborg (disputerar februari 2018). Område: textilindustrins arbete med hållbarhet med Portugal som studieobjekt. Stipendium för postdoktorala studier vid Universidade Nova de Lisboa, Lissabon, Portugal

Erik Bodin, 27
Doktorand University of Bristol. Område: maskininlärning - system som går att instruera med exempel för att utföra uppgifter. Stipendium för doktorandstudier vid University of Bristol.

Josefin Jansson Edqvist, 25 år
Doktorand, University of Edinburgh. Område: ingenjörslösningar för att rikta differentieringen av stamceller. Stipendium för doktorandstudier vid Imperial College, London.

David Larsson, 28 år
Doktorand, KTH. Område: Utveckla ett bildbaserat verktyg för icke-invasiva hjärttrycksuppskattningar. Stipendium för doktorandstudier vid King's College London. 

Hadas Lewinsky, 30 år
Doktorand, Göteborgs univesitet. Område: bryta blodcancerns interaktion med mikromiljön. Stipendium för doktorandstudier Weizman Intstituteof Science.

Marius Rodner, 26 år
Doktorand IFM at Linköping University. Område: forskar om epitaxialgrafen på kiselkarbid för känsliga gassensorer. Stipendium för doktorandstudier vid The Laboratory for Measurement Technology, Saarland University, Tyskland. 

Guang Yang, 30 år
Doktorand, KTH, Information Science and Engineering, Electrical Engineering School. Område: utveckla trådlösa nätverk. Stipendium till doktorandstudier vid University of Notre Dame, Indiana.

Anirban Bhattachariya 34 år
Doktor i medicinsk vetenskap, Lunds universitet. Område: finans och strategi inom bioteknologiska investeringar. Stipendium för MBA på INSEAD, IMD eller HEC.

Andreas Karlsson, 29 år
Ekonomie kandidatexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Område: bättre utnyttja potentialen hos privata entreprenörer inom välfärden. Stipendium för MBA vid Yale, New Haven.

Anna Gotthold, 27 år
Juristexamen, Stockholms universitet. Område: kurser inom teknologi, entreprenörskap samt immateriella rättigheter.Stipendium för LL.M vid University of California Los Angeles School of Law.

David Henningsson, 32 år
Juristexamen, Lunds universitet. Område: internationella affärstvister. Stipendium för LL.M vid .

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42