Stolt över den tredje transformationen

Jag är stolt och glad över att ta emot IVA:s guldmedalj för framgångsrikt entreprenörskap och långsiktigt företagsbyggande och jag vill tacka IVA för den hedrande utmärkelsen, säger Cristina Stenbeck.
Cristina-Stenbeck-1200px.jpg

– Många jag träffar verkar tro att Kinneviks ledstjärna är att göra lönsamma affärer. Det må vara sant att vi vill skapa god avkastning över tid. Faktum är dock att den röda tråden i våra framgångsrika bolag, och därmed vår egentliga ledstjärna, är att vi lyckats utnyttja tekniken för att utmana gammalmodiga system och därigenom skapa nya värden för våra kunder, säger Cristina Stenbeck. 

– Precis som vi varit pionjärer inom media och telekommunikation har vi framgångsrikt varit med och utvecklat nya digitala affärsmodeller i bolag som Zalando, en investering som på bara nio år lyckats växa till att i dag stå för nästan 40 procent av vårt totala värde. Jag är stolt över att ha varit del av vår tredje genomgripande transformation och trots att jag inte själv är ingenjör vågar jag påstå att utvecklingen framöver aldrig kommer att gå så långsamt som i dag. Vilka möjligheter det innebär kan jag inte ens drömma om men jag ser med spänning fram emot att vara en aktiv del av den fortsatta resan, säger Cristina Stenbeck.

Medaljkommitténs motivering

Direktör Cristina Stenbeck för sitt framgångsrika entreprenörskap och långsiktiga företagsbyggande. Som aktiv ägare, ledare och förnyare har hon bidragit till Kinnevikkoncernens framgångsrika inriktning mot nya branscher och tekniker på globala marknader. Hennes framstående och nyskapande insatser har bidragit till svenskt näringslivs förnyelse och utveckling.

Cristina Stenbeck

Ålder: 40 år.
Utbildning: Bachelor of Science (B.Sc.) Georgetown University, 2000.
Karriär: Vice styrelseordförande i Kinnevik 2003.Styrelseordförande 2007-2016. Nu styrelseledamot i ett av Kinneviks portföljbolag, Babylon Health, och i Kinnevik. Styrelseledamot i Spotify. Tidigare suttit i styrelsen för ett antal av Kinneviks portföljbolag inom e-handel, finansiella tjänster och kommunikation, däribland Zalando, Invik & Co., Millicom, Tele2 och MTG. Inspiratör i IVA-projektet Prins Daniels Fellowship.
Utmärkelser: Kungl. Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj 2012, H.M. Konungens medalj 2015 och hedersdoktor vid Lunds universitet 2017.

Foto: Kinnevik

Kontaktinformation

Helena Mehra
Pressansvarig
Telefon 070 766 89 97