Stort intresse för att prova på ett ingenjörstoppjobb

Sverige behöver fler ingenjörer. Ett led i att motverka bristen på ingenjörer och högskoleingenjörer är initiativet Tekniksprånget. Intresset från de ungas sida är stort – över 1000 ungdomar har sökt till vårens praktik.

Nu har över 1 000 hoppfulla gymnasiestudenter sökt till Tekniksprånget. Intresset för att söka till Tekniksprånget har mångdubblats – från 200 sökande den första sökomgången till över 1 000 sökande denna gång. I genomsnitt betyder det tre sökande per plats.

– Det är glädjande att så många unga är nyfikna på ingenjörsyrket och att söktrycket har ökat markant, säger Staffan Eriksson, projektledare för Tekniksprånget på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Tekniksprånget ger studenter som har gått ut gymnasiets Natur- eller Teknikprogram, möjligheten att under fyra månader få prova på hur det är att jobba som ingenjör. Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, (IVA) på uppdrag av regeringen och genom Skolverket.

Ordförande är Jan-Eric Sundgren, AB Volvo. Praktiken är betald, 13.500 i månaden. Målet är att fler unga ska ta steget och läsa till ingenjör på högskolan. Tekniksprånget ger även unga en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter med arbetsgivare och dessutom få inblick i en ingenjörs vardag och arbetsuppgifter.

Inom ramen för Tekniksprånget finns en mängd olika branscher och arbetsgivare representerade, runt om i hela Sverige.

Läs om tekniksprånget