Stort intresse för IVA i Almedalen

Innovativa miljöer, universitetens roll, energi och skogens möjligheter, hållbara affärsmodeller, framtidens städer och snabbspår till jobb för flyktingar med teknisk utbildning. Det var innehållet i sju mer än fullsatta IVA-seminarier under en dag i Almedalen.

IVA visade under måndagen i Almedalen upp bredd och djup i akademiens projektverksamhet. Innehållet lockade vid de sju seminarierna storpublik.

Svensk konkurrenskraft kräver innovativa miljöer för att utvecklas. Hur dessa bäst kan skapas diskuterades vid ett av seminarierna. Utöver IVA-projektledare gav representanter för SISP, organisationen för Sveriges inkubatorer och teknikparker, och företrädare för skogsindustrier och politik sin syn på detta.

Universitetens roll i samhället var ett annat hett seminarieämne. Statssekreterare Karin Röding var en av talarna.

Framtidens energi, kanske IVAs genom tiderna största profilfråga, debatterades med regeringens Energikommission med projektet Vägval el som värd. Även de riksdagspartier som inte deltar i kommissionens arbete fick komma till tals.

Ytterligare en framtidsfråga med energiförtecken – skogen som energiråvara – väckte stort intresse med bland andra Vattenfalls koncernchef, Magnus Hall, som talare.

Oavsett vad som sker med skogen måste framtiden vara hållbar. Många företag har därför skapat just hållbara affärsmodeller. H&M, Stora Enso, Axfood och det annorlunda biluthyrningsföretaget Sunfleet är några exempel som också fyllde konferenslokalen.

Urbanisering är en global trend. Men hur ska framtidens städer planeras och byggas? Och hur ska man röra sig i den? Den goda staden är mer än en fråga om bostäder. I detta seminarium fick åhörarna flera olika uppfattningar om detta till livs.

Svenska företag behöver kompetens. Därför är det viktigt att snabbt ta tillvara den utbildning och kunskap som asylsökande flyktingar för med sig. Jobbsprånget, IVAs nyaste initiativ, arbetar just med att nyanlända, exempelvis ingenjörer, raskt ska på chans till praktik på ett lämpligt företag. Även detta heta diskussionsämne, där också Migrationsverket och Arbetsförmedlingen deltog, gjorde att åtskilliga åhörare fick nöja sig med ståplats.

 

Bilder: Eva Nygren, chef för Trafikverkets investeringar, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö, Jonas Nygren, fd kommunalråd Sundbyberg. Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södra Cell, Irene Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, Karin Röding, statssekreterare utbildningsdepartementet, Magnus Lundin, SISP och Johan Carlstedt IVA, Per Lyrvall, Stora Enso.