Strategiskt HR-arbete och varumärkesutveckling

En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling..


Läs undersökningen  Ladda ner PDF