Studie om elproduktion vill bidra till debatt utan missförstånd

Hur fungerar egentligen ett vindkraftverk? När används industriellt mottryck? Och vilken teknisk potential har vågkraft? Produktionsteknik står i fokus vid nästa veckas seminarium inom Vägval el.
elproduktion-1200px.jpg

– En viktig målsättning med projektet Vägval el är att bidra med ökad kunskap om elsystemet. Det är bara med förståelse för hur olika kraftslag fungerar som vi kan föra en diskussion om framtiden som undviker missförstånd, säger Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall och ordförande för arbetsgruppen Produktion i IVA-projektet Vägval el. 

Vilka produktionsmetoder bidrar till den svenska elmixen idag? Hur fungerar de? Vilka är dess möjligheter och begränsningar? Och vilken potential har de att bidra till morgondagens svenska elsystem?

Svaren finns att läsa i specialstudien Elproduktion – nuläge och potential. I samband med att studien presenteras på IVA den :e september, hålls ett seminarium där en rad framstående experter på elproduktion medverkar:

  • Johan Paradis, konsult solceller
  • Göran Hult, forskningschef Fortum
  • Johanna Lakso, handläggare Energimyndigheten
  • Lennart Söder, professor elektriska energisystem
  • Bengt Göran Dalman, konsult fjärrvärme
  • Lars-Gunnar Larsson, konsult kärnkraft

Om du inte kan närvara direktsänds seminariet här

 

Läs online  Ladda ner PDF