Studie om energilager spår utvecklingen till 2030

De senaste årens prisras på batterier banar vägen för mer vindkraft och solel i framtiden. En ny studie från Vägval el redogör för utvecklingen inom energilagring.
shutterstock_176490206.jpg

Energilagring bedöms bli en viktig del av framtidens elsystem. Inte minst för att hantera en allt större andel väderberoende kraftproduktion som vind- och solel. I en specialstudie, som beställts av Vägval el, beskrivs teknik och marknadspotential för sju olika lagringsmetoder. 

Så kallad pumpvattenkraft och lagring av komprimerad luft bedöms enligt studien stå för ungefär hälften av marknaden för energilagring 2030 – som då bedöms omsätta över 230 miljarder kronor globalt, mer än en fyrdubbling jämfört med idag. Men det mest intressanta inom energilagring handlar för närvarande om batterier, säger Anna Nordling, projektledare för Vägval els arbetsgrupp Distribution och transmission.

– Det har skett en mycket snabbare prisminskning på batterier än någon kunde ana för bara några år sedan.  Till exempel säljs Teslas litiumbatterier redan idag till priser som man förutspådde komma ner till först 2020, säger Anna Nordling.

Studien om energilagring presenteras vid ett frukostseminarium på IVA 21 augusti.