Styr mot mer plaståtervinning

Det krävs nya styrmedel för att öka återvinningen av plast. Det visar forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet, som har utvärderat om styrmedel kan påverka återvinningen i Norden.
Plastflaskor_1200px.jpg

De nordiska länderna är dåliga på att återvinna plast, jämfört med flera andra länder. I stället förbränner såväl Sverige, Danmark som Norge jämförelsevis mycket plastavfall.

Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderat om styrmedel kan vara ett verktyg för att öka återvinningen.Nya skatter på produktion eller konsumtion, och ett system för producentansvar räcker inte, enligt utvärderingen. Det som behövs är i stället att koppla ihop olika incitament.

Det kan exempelvis vara en kombination av styrmedel som påverkar produktionen redan i designstadiet. Idag kan nämligen produktdesignen vara avgörande för hur lätt en plastprodukt är att återvinna. Enligt IVL finns forskning som visar att det går att designa styrmedel som kopplas till ”återvinningsbarhetsindikatorer” för produkten.

Institutets utvärdering visar också att brist på information försvagar såväl incitamenten att återvinna mer, som att få fram mer stabila kvaliteteter på plastavfall för återvinning. De drar nu igång ett nytt forskningsprojekt för att dels undersöka informationens betydelse, dels testa effekter av nya styrmedel för produktdesign, som främjar ökad återvinning.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42