Succé för bildanalys av virus på mikronivå

Vironova bygger elektronmikroskop och mjukvara för bildanalys av virus och biologiska läkemedel.

– Vaccin och framför allt genombrottet för genterapi har kraftigt ökat efterfrågan på vår bildanalysteknik, säger Mohammed Homman, som är vd för Stockholmsbolaget.

Vissa vacciner använder virus för transport in i kroppen. Även inom genterapi används virus på liknande sätt. Tekniken ställer stora krav på tillverkningen. I processen finns till exempel många reningssteg där celler eller partiklar kan förstöras. Här kan Vironovas instrument komma in. Med företagets elektronmikroskop och bildanalysmjukvara går det att följa hela processen.

Bolaget grundades i Stockholm 2005. I dag är de 140 anställda och på väg ut i världen. Kontor har nyligen öppnats i Boston i USA. Bland kunderna finns den amerikanska läkemedelsmyndigheten och läkemedelsföretag världen över. Vironova kan bland annat analysera kundernas prover och hjälpa dem att optimera processen. Men numera köper kunderna också mikroskop för att själva göra testerna.

– Nio av de tio största läkemedelsbolagen, eller 15 av 20, är våra kunder. De flesta skickar prover som vi analyserar. Flera har köpt sitt första mikroskop.

Det hela började som ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Mohammed Homman var doktorand och forskade på läkemedel mot herpesvirus. Strategin var att ta fram ett preparat som förstör det skyddande hölje som omger viruset, och på så sätt oskadliggöra det. Med hjälp av elektronmikroskopet i institutets källare tog han bilder av viruset före och efter det behandlats med läkemedelskandidaten för att se om höljet förstörts.

Han framkallade bilderna och kontrollerade och räknande sedan viruspartiklarna manuellt. Men det är ett tidskrävande arbete och bilder kan tolkas olika. Därför började han tillsammans med kollegerna Ida Maria Sintorn vid Uppsala universitet, och Martin Ryner vid KTH, att utveckla en mjukvara som kunde göra jobbet.

– Vår mjukvara kan söka och hitta virus eller celler i bilder, mäta deras storlek, se ytan och om viruspartikeln är förstörd. Vi kan göra bilder till bevis genom att extrahera information och sammanställa den i rapporter med tillhörande statistik.

Projekten som rör läkemedel mot herpes- och influensavirus knoppades år 2015 av till ett separat bolag, Vironova medical. Utvecklingen av mjuk- och hårdvara för bildanalys har fortsatt i Vironova AB.

– Vi integrerade mjukvaran med mikroskop och började så småningom bygga egna, små elektronmikroskop, ett mini TEM (transmissionselektronmikroskop). Intresset är stort och nu behöver vi öka vår produktionskapacitet. Japanska Hitachi har kommit in som delägare och samarbetspartner. De har tillsammans tagit fram ett nytt mikroskop, där Vironovas bildanalysmjukvara har integrerats i Hitachis elektronmikroskop. För att ett vaccin eller annat läkemedel ska godkännas och kunna säljas måste det tillverkas enligt regelverket GMP (Good Manufacturing Practise).

– Vi har byggt världens första och enda GMP-certifierade elektronmikroskopilabb. Vi utför kvalitetskontroll och är ett verktyg i utvecklingsprocessen av läkemedel. Vi tar bilder på proverna med elektronmikroskopet och analyserar flera variabler som till exempel partikelstorlek, renhet och om viruspartiklar innehåller något. Fördelen är bland annat att flera analyser kan göras från en liten mängd prov. Man kan även gå tillbaka till bilderna av provet i efterhand för att analysera nya frågeställningar som uppstår i en utvecklingsprocess.

Vironovas kunder är just nu främst stora läkemedelsbolag som använder virus för genterapi – en marknad som växer. Men mikroskopen används även av vaccinutvecklare.

– Majoriteten av alla som tillverkar vaccin mot till exempel influensavirus är våra kunder, säger Mohammed Homman.

Foto: Daniel Roos