Sug efter praktikplatser till Tekniksprånget

Intresset finns. Eleverna finns. Nu är det bara fler praktikplatser som behövs till Tekniksprånget. - Den stora utmaningen blir att rekrytera fler företag, säger Jan-Eric Sundgren, vice vd på Volvo och ordförande i styrgruppen.

Tekniksprånget smygstartade redan i höstas med en första pilotomgång på drygt 200 praktikanter ute i industrin. Men det är först i år projektet, som ska intressera unga för att välja en ingenjörsutbildning, tar fart på allvar.

Jan-Eric Sundgren bekräftar att höstens pilotomgång visar att elevintresset är mycket stort för Tekniksprånget.

- Jag har bara hört positiva saker från ”tekniksprångare” och handledare på företagen, säger han.

I år är målet femhundra praktikplatser, som sedan ska växa till tusen platser om året.

- Den stora utmaningen vi har framför oss är att få företagen att inse att det här är viktigt. Det gäller att få ut budskapet att praktikanterna gör något som är både meningsfullt och relevant för företagen, säger Jan-Eric Sundgren.

Under höstens pilotprojekt ställde ett dussin företag upp med handledare och praktikplatser. Målet är att ett trettiotal företag ska vara med i år.

- Vi ska jobba med marknadsföringen. Det gäller att komma in på rätt nivå i företagen för att få ett engagemang och tydligt ”comitment”, säger han.

Vad är då det viktigaste argumentet för att locka fler företag att ställa upp?

-Säkerställa att vi får kompetens. Det har hittills varit lätt för storföretag att rekrytera personal. När ungdomskullarna minskar kommer konkurrensen öka och vi har varit dåliga på att berätta om vad det innebär att jobba i industrin, säger Jan-Eric Sundgren.

Han tror inte att det svåra är nå de unga, utan att nå företagen.

{Facts box}