Svängmassa i elsystemet – underlagsstudie från Vägval el

Studien beskriver begreppet svängmassa, och dess betydelse i elsystemet. Elsystemet måste alltid vara i balans. Det innebär att tillförd effekt ständigt måste anpassas så att den blir lika med den totala effektförbrukningen, inklusive förluster i hela systemet.
svangmassa_ny_1200px.jpg

Den väsentliga funktionen av ”svängmassan” är att snabbt kunna leverera eller ta emot energi för att upprätthålla balansen i elsystemet.

Idag minskar elproduktionen i ”tunga” synkrona generatorer, medan produktion från omriktarstyrda enheter (i huvudsak vindkraft), som inte naturligt bidrar till systemets tröghet, ökar. Detta innebär att den totala trögheten i systemet minskar. Med den nuvarande förändringstakten av kraftsystemets sammansättning, är det nödvändigt att säkerställa kraftsystemstabiliteten och kraftsystemets tillförlitlighet på andra sätt än hittills.

 Läs online  Ladda ner PDF

Kontaktinformation

Jan Nordling
Projektledare
Telefon 08-791 29 74